Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτηριακή ανάλυση ηλεκτρικής διασύνδεσης Ευρώπης - Αφρικής

Virirakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CECC4E60-19BA-488B-B7AC-AD168E4C0B92
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Βιριράκης,, "Πολυκριτηριακή ανάλυση ηλεκτρικής διασύνδεσης Ευρώπης - Αφρικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας είναι ομολογουμένως διασυνδεδεμένη με αυτήν της ενεργειακής ανεξαρτησίας και συνήθως θεωρείται ότι έχει τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας και της επάρκειας. Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να εξυπηρετήσουν ορισμένα γεωπολιτικά συμφέροντα με διάφορους τρόπους. Οι πολιτικές οντότητες μπορούν να επωφεληθούν από τις απαιτήσεις ισχύος για να δημιουργήσουν ασύμμετρες εξαρτήσεις και επομένως κυριαρχία στην αγορά, νομική-ρυθμιστική κυριαρχία, ακόμη και τεχνική και οικονομική κυριαρχία. Διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς που συνδέουν ηλεκτρικά δίκτυα διαφορετικών προδιαγραφών, δημιουργούν νέα κανάλια προβολής γεωπολιτικής επιρροής και νέες σφαίρες επιρροής. Καθώς εκτείνονται πέρα από τα κρατικά σύνορα και υπόκεινται στις νομικές δικαιοδοσίες διαφορετικών κρατών, επιτρέπουν τη διάχυση της γεωπολιτικής ισχύος που επηρεάζει ουσιαστικά τον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας σε πλανητική κλίμακα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας επιλογής διασυνοριακής διαδρομής που εξετάζει τους κινδύνους έργου διηπειρωτικής διασύνδεσης ηλεκτρικών δικτύων. Κινδύνους που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το έργο ως προς την ενεργειακή ασφάλεια και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τόσο στις περιοχές διέλευσης όσο και σε διεθνές επίπεδο. Καθορίζει τις εναλλακτικές διαδρομές, επιλέγει τα βάρη των κριτηρίων που επηρεάζουν το σχεδιασμό της διασύνδεσης και συγκρίνει τις διαδρομές, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των γεωπολιτικών δεικτών των εμπλεκόμενων περιοχών, καθώς και την εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, εξετάζεται η συνέπεια και η ευαισθησία των αποτελεσμάτων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στην πραγματική περίπτωση μιας διηπειρωτικής διασύνδεσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ Ανατολικής-Βόρειας Αφρικής και Νότια-Ανατολικής Ευρώπης, χρησιμοποιώντας το νησί της Κρήτης ως ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάλυσή μας ενσωματώνει στοιχεία AHP (Analytic Hierarchy Process). Ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιούνται και συζητούνται διαφορετικά σενάρια βαρύτητας κριτηρίων. Η χρήση του λογισμικού μοντελοποίησης AHP της SpiceLogic μας επέτρεψε να εφαρμόσουμε γρήγορα την προτεινόμενη μεθοδολογία και τα σενάρια, διευκολύνοντας έτσι μια γρήγορη και αποτελεσματική εξέταση των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών διαδρομής.Λέξεις Κλειδιά: Πολυκριτηριακή Ανάλυση, Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, Ηλεκτρική Διασύνδεση, Εύρεση Βέλτιστης Όδευσης, Γεωπολιτικοί Δείκτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά