Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η εξέλιξη των ναυτιλιακών καυσίμων στην ενεργειακή μετάβαση

Armaos Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/096990BC-2059-417C-9009-03E96093C3A3
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Αρμάος, "Η εξέλιξη των ναυτιλιακών καυσίμων στην ενεργειακή μετάβαση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99006
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση της τεράστιας πρόκλησης που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτιλία τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτή επιβάλλει τον περιορισμό της χρήσης των υπαρχόντων ναυτιλιακών (ορυκτών) καυσίμων που η καύση τους εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου, και τελικά την ενεργειακή μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα μηδενικών εκπομπών άνθρακα δηλαδή την απανθρακοποίηση του κλάδου. Στο πρώτο κεφάλαιο επισκοπούνται οι τύποι των ναυτιλιακών καυσίμων, το ιστορικό χρήσης τους στα πλοία και η εξέλιξη των κανονισμών για τον έλεγχο της ρύπανσης από τις εκπομπές της καύσης τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται η στρατηγική και οι στόχοι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που είναι σε συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια για την εφαρμογή κανονισμών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αναλύονται οι δείκτες μέσω των οποίων παρακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο η ένταση των εκπομπών και η ενεργειακή απόδοση των πλοίων καθώς και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τα είδη των εναλλακτικών καυσίμων (υγροποιημένο φυσικό αέριο, μεθανόλη, βιοκαύσιμα, αμμωνία, υδρογόνο, τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα, ηλεκτροκίνηση), η σύγκρισή τους καθώς και τα προβλήματα ή τα όρια της κάθε διαθέσιμης τεχνολογίας . Στο τέταρτο κεφάλαιο συζητούνται τα συμπεράσματα για την προοπτική της ενεργειακής μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία με ορίζοντα το έτος 2050 και οι τεράστιες προκλήσεις χρηματοδότησης αυτής της μετάβασης και της οργάνωσης και προετοιμασίας των εμπλεκόμενων κλάδων (προμηθευτές καυσίμων, κατασκευαστές μηχανών, ναυπηγεία, διαχειριστές λιμανιών) σε αυτή. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της εργασίας που αφορά μετρήσεις ιδιοτήτων και ανίχνευση συστατικών μέσω της φασματοσκοπίας δειγμάτων φυτικών ελαίων που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά