Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση αξίας δεδομένων με χρήση Shapley Values

Mavrogiorgis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B9F0E372-8F4C-4665-8326-2301DE22102F
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μαυρογιώργης, "Εκτίμηση αξίας δεδομένων με χρήση Shapley Values", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99027
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κύριος σκοπός της τρέχουσας εργασίας είναι ο υπολογισμός της τιμής Data Shapley του συγκεκριμένου σύνολα δεδομένων αξιοποιώντας τους μηχανισμούς των διαφορικών αλγορίθμων απορρήτου για να διασφαλιστεί κάποια εγγύηση της ιδιωτικής ζωής. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά μελετά και παρουσιάζει τη θεωρητική βάση των υπολογισμών της τιμής Shapley. Μέθοδοι υπολογισμού, όπως οι Truncated Monte Carlo - Shapley, Gradient - Shapley και Group - Shapley μελετώνται και αναλύονται, ενώ στο ταυτόχρονα, αυτή η διατριβή προτείνει πώς οι νέες προσεγγίσεις εγγυώνται την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών χωρίς διαρροή πληροφοριών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά