Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση ενέργειας ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος πολλαπλών θυρών

Metavitsiadis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7D1DB92C-8E41-4FDF-8885-F7B660EAB0FA
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μεταβιτσιάδης, "Διαχείριση ενέργειας ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος πολλαπλών θυρών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99036
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή προς τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα, τα οποία θεωρούνται βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, έναντι των βενζινοκίνητων οχημάτων. Παρά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματά τους είναι πολλαπλά, ο χρόνος φόρτισης, το υψηλό κόστος και η ενεργειακή πυκνότητα αποτελούν τα βασικά μειονεκτήματα που εμποδίζουν την ταχύτερη εξάπλωσή τους. Παράλληλα με τις εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες τοπολογίες ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος πολλαπλών θυρών με κύριο στόχο την ελάττωση του κόστους και της πολυπλοκότητας στον έλεγχο των συμβατικών μετατροπέων ισχύος που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Στην παρούσα εργασία μοντελοποιείται σε περιβάλλον Simulink/Matlab ένα ηλεκτρικό όχημα κυψέλης καυσίμου και μπαταριών, στο οποίο χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος πολλαπλών θυρών. Ο έλεγχος της λειτουργίας του μετατροπέα ισχύος και των πηγών ενέργειας υλοποιείται μέσω ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οχήματος. Η λειτουργία του ηλεκτρικού οχήματος εξετάστηκε για εναλλακτικούς κύκλους οδήγησης. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι η χρήση του μετατροπέα ισχύος πολλαπλών θυρών διασφαλίζει σταθερή τάση στη έξοδο του και ομαλή εναλλαγή της ροής ισχύος μεταξύ των θυρών του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά