Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπερβαίνοντας το όριο. Ζητήματα συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης του συστήματος πόλης – λιμανιού στον Μεσογειακό χώρο

Kouros Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B4856407-89A9-4F88-89F1-6C1A377477ED
Έτος 2024
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Κούρος, "Υπερβαίνοντας το όριο. Ζητήματα συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης του συστήματος πόλης – λιμανιού στον Μεσογειακό χώρο", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99077
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ αστικού ιστού και λιμένα στον χώρο της Μεσογείου. Πρωτίστως, εξετάζεται η έννοια της πόλης - λιμάνι και τα χαρακτηριστικά της. Ακολούθως διερευνώνται τα χωρικά επίπεδα μελέτης, επισημαίνοντας την αξία της συστημικής αντιμετώπισης των δύο οντοτήτων και την εξέλιξη των σχέσεών τους στον 20ο αιώνα. Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι σχέσεις του αστικού διπόλου, θεωρείται απαραίτητη η ανάλυση των εργαλείων ανάγνωσης της αλληλεπίδρασής τους. Βάσει αυτού του συλλογισμού, ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των εννοιών του κατωφλιού της πόλης, των ωσμώσεων μεταξύ πόλης -λιμένα και των ορίων, με μια σύντομη κατηγοριοποίησή τους. Στόχος είναι η κατανόηση των εννοιών αλλά και του τρόπου με τον οποίον επιδρούν στον χώρο, λειτουργώντας είτε ως ενοποιητικά ράμματα, είτε ως διαχωριστικοί φραγμοί μεταξύ δύο εδαφών. Την ανάλυση των εννοιών, συνοδεύουν διαγραμματικές απεικονίσεις, με παραδείγματα από τον Μεσογειακό χώρο. Ακολουθεί η συγκριτική παρουσίαση τριών Μεσογειακών πόλεων – λιμανιών και συγκεκριμένα της Μασσαλίας, της Βαρκελώνης και της Γένοβας. Οι εν λόγω πόλεις επιλέχθηκαν κυρίως από το γεγονός ότι η μακρόχρονη οικονομική και αστική τους ανάπτυξη, είναι συνυφασμένη με το λιμάνι και τις λιμενικές δραστηριότητες. Επίσης , πρόκειται για παραδείγματα τα οποία με την πάροδο του χρόνου, έχουν καταφέρει να πετύχουν την επανασύνδεση της πόλης με τον λιμένα και το παράκτιο μέτωπο, δημιουργώντας συνθήκες συνύπαρξης και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις λειτουργίες και τα συμφέροντα κάθε εδάφους. Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο κοινωνικός και πολιτισμικός αντίκτυπος καθώς και η αστική αποδοχή των επεμβάσεων στις πόλεις που μελετώνται. Η ανάλυση συνοδεύεται με διαγραμματικές απεικονίσεις και φωτογραφικό υλικό με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της δομής του αστικού χώρου και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά