Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση πολυπαραμετρικής γήρανσης πόλων στάτη κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος σε διαγνωστικές μεθόδους

Douvaras Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/649270A9-BF65-46EA-BB17-2AD0C6E4178C
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Δουβάρας, "Επίδραση πολυπαραμετρικής γήρανσης πόλων στάτη κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος σε διαγνωστικές μεθόδους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99105
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της υψηλής ενεργειακής τους πυκνότητας. Ωστόσο, η καύση τους απελευθερώνει αέρια τα οποία συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και, ως εκ τούτου, στην κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να ληφθούν επιτακτικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης τους μέσω της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Ως μέρος αυτής της μετάβασης, εντάσσεται η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), με τους ηλεκτρικούς κινητήρες να αποτελούν το βασικό στοιχείο τους. Οι σύγχρονες μηχανές μόνιμων μαγνητών (Permanent Magnet Synchronous Motors - PMSMs) είναι όλο και πιο δημοφιλείς στα ηλεκτρικά οχήματα λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής πυκνότητας ροπής, της αυξημένης απόδοσης και της συμπαγής δομής. Ωστόσο, το ελαφρύ βάρος και το μικρό τους μέγεθος τους τα εκθέτουν σε διάφορες καταπονήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, με πιθανό αποτέλεσμα την προοδευτική υποβάθμιση και την τελική αποτυχία τους. Τα σφάλματα στάτη συγκεκριμένα, είναι πολύ επικίνδυνα για τους ηλεκτρικούς κινητήρες λόγω της ταχείας εξέλιξής τους σε καταστροφικά breakdown, που συχνά συνδέονται με την υποβάθμιση και την αποτυχία του συστήματος μόνωσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην εφαρμογή ενός συνδυασμού καταπονήσεων στους πόλους στάτη με τύλιγμα ενός κινητήρα PMSM. Ο αντίκτυπος αυτών των καταπονήσεων θα αναλυθεί μέσω της χρήσης Frequency Response Analysis (FRA), διαγραμμάτων Nyquist και Dissipation Factor (tanδ). Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε ένα λεπτομερές ισοδύναμο κύκλωμα των πόλων υπό μελέτη για την πραγματοποίηση Frequency Response Analysis. Αυτό το κύκλωμα θα αποσαφηνίσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής πολλαπλών ειδών καταπόνησης στις παραμέτρους του μοντέλου, διευκολύνοντας το προσδιορισμό της παραμέτρου που επηρεάζεται σε κάθε κύκλο καταπόνησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά