Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης πόλων στάτη κινητήρα για ηλεκτρικά οχήματα υπό κυκλική θερμική γήρανση

Chronopoulos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E1F5F6CE-D9CA-4F45-ADD4-B61AD451E182
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Χρονόπουλος, "Διηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης πόλων στάτη κινητήρα για ηλεκτρικά οχήματα υπό κυκλική θερμική γήρανση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99106
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τις διηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης πόλων στάτη κινητήρα για ηλεκτρικά οχήματα υπό κυκλική θερμική γήρανση. Αποτελεί μέρος του ομαδικού πρότζεκτ TEAMstress στο πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών υποβάθμισης των μονωτικών υλικών σε πόλους κινητήρων. Το πρότζεκτ περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών δοκιμών ποιότητας, σχεδιασμό μοντέλου και ανάλυση διάφορων μηχανισμών γήρανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλική θερμική γήρανση στην παρούσα διπλωματική εργασία. Η αρχική ενότητα της διατριβής παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση των ηλεκτρικών οχημάτων και των κινητήρων τους. Εξετάζει επίσης τον σύγχρονο κινητήρα μόνιμων μαγνητών που χρησιμοποιεί την τοπολογία YASA, που χαρακτηρίζεται από αξονική μαγνητική ροή μεταξύ δύο εξωτερικών δρομέων και ενός εσωτερικού στάτη. Ακολούθως, περιγράφονται τα τυπικά σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ηλεκτρικοί κινητήρες. Παρουσιάζεται η παραγωγή σφαλμάτων, εστιάζοντας στις βασικές συνέπειες όπως τα βραχυκυκλώματα μεταξύ σπειρών, η εκκεντρότητα και η απομαγνητοποίηση. Επιπλέον, αναφέρονται οι ευρέως χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μέθοδοι με στόχο την πρόωρη ανίχνευση σφαλμάτων. Στη συνέχεια, η διατριβή εμβαθύνει στην παρακολούθηση της μόνωσης πόλου και τη θερμική γήρανση. Περιγράφει το σύστημα μόνωσης, τα διαγνωστικά τεστ για την αξιολόγηση της κατάστασης της μόνωσης και αναλύει τον μηχανισμό της θερμικής γήρανσης, μαζί με σχετική βιβλιογραφία πάνω σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, η κύρια μέθοδος παρακολούθησης της κατάστασης της μόνωσης του πόλου πραγματοποιήθηκε μέσω impedance spectroscopy. Στη συνέχεια περιγράφεται το όργανο ανάλυσης FRAX και η διαδικασία για τη διεξαγωγή των πειραματικών δοκιμών. Η ενότητα σχετικά με το πείραμα που πραγματοποιήθηκε ξεκινά με την ανάπτυξη ενός πολύπλοκου ισοδύναμου μοντέλου για τον πόλο. Στη συνέχεια εξετάζεται η θερμική κυκλική γήρανση και αναλύονται τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας γραφήματα impedance spectroscopy, διαγράμματα Nyquist και κατανομές breakdown voltage. Η διπλωματική εξετάζει επίσης τη θερμική γήρανση υπό σταθερή θερμοκρασία για την κατανόηση της απουσίας θερμομηχανικών επιδράσεων και εξετάζει πολλαπλούς μηχανισμούς γήρανσης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομηχανικής, χρησιμοποιώντας έναν μηχανικό επιταχυντή. Συνοψίζοντας, αυτή η διατριβή παρουσιάζει τη διαδικασία της θερμικής κυκλικής γήρανσης και άλλους μηχανισμούς υποβάθμισης ενώ εξετάζει το impedance spectroscopy ως τεχνική παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης της μόνωσης του πόλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά