Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη των επιδράσεων επεισοδίου μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα στις καιρικές συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου με χρήση του μοντέλου WRF-Chem

Dakanalis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6AC5A589-25C0-4D0B-8CE7-659698ACE5F5
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Δακανάλης, "Μελέτη των επιδράσεων επεισοδίου μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα στις καιρικές συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου με χρήση του μοντέλου WRF-Chem", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99111
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πηγή αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας τη σύνθεση της ατμόσφαιρας και την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον, η ρύπανση που προκαλείται από τα επεισόδια σκόνης μπορεί να έχει επίδραση στο ισοζύγιο ακτινοβολιών, επηρεάζοντας τις μετεωρολογικές συνθήκες και το κλίμα βραχυπρόθεσμα. Στην συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο Weather Research and Forecasting συζευγμένο με χημεία (WRF-Chem) για να διερευνήσουμε πώς τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης επηρεάζουν τη ποσότητα των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα και τις αντίστοιχες μετεωρολογικές επιπτώσεις αυτών βραχυπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας την Ανατολική Μεσόγειο ως περιοχή μελέτης. Επικεντρωθήκαμε στο σφοδρό επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα τον Μαρτίου του 2018, ένα χρονικό διάστημα που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταφορά σκόνης προς την Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα την Ελλάδα, κυρίως λόγω ισχυρών νοτιοδυτικών ανέμων. Διενεργήσαμε πειράματα, συγκρίνοντας σενάρια με και χωρίς εκπομπές σκόνης, για να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση αυτών των εκπομπών στη συγκέντρωση της σκόνης, στο οπτικό βάθος των αερολυμάτων (AOD), στην μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία και σε μετεωρολογικές μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η συγκέντρωση υδρατμών και η νεφοκάλυψη. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης μπορούν να μειώσουν το ποσό της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια του εδάφους λόγω της σκέδασης και της απορρόφησης από τα σωματίδια της σκόνης. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η επανεκπομπή ,σε μεγάλα μήκη κύματος, της ακτινοβολίας που απορροφήσαν τα σωματίδια μπορεί να αυξήσει την θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια. Περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, καθώς και η Κρήτη και η δυτική Τουρκία, εμφανίζουν αύξηση της θερμοκρασίας όταν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές σκόνης στις προσομοιώσεις καθώς φαίνεται να επηρεάστηκαν περισσότερο από το επεισόδιο που εξετάζουμε. Τέλος διαπιστώθηκε μείωση στη συγκέντρωση των υδρατμών η οποία οφείλεται στην αυξημένη υγροσκοπικότητα των σωματιδίων σκόνης αλλά και στην μεταβολή της κυκλοφορίας του αέρα λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Η έρευνά μας υπογραμμίζει ότι τα αερολύματα που προκύπτουν από τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις μετεωρολογικές συνθήκες, τονίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης τέτοιων φαινομένων στις σύγχρονες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά