Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση πιλοτικών μονάδων

Piperidis Loizos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ACDCA7A7-2984-423F-9E7E-2EF1382DE82E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λοϊζος Πιπερίδης, "Βελτιστοποίηση σχεδιασμού τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση πιλοτικών μονάδων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99114
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περαιτέρω μελέτη των πειραματικών παραμέτρων καθώς και η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας Τεχνητών Υγροβιότοπων Κατακόρυφης Ροής για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν τρεις πιλοτικές μονάδες οι οποίες τοποθετήθηκαν στον εξωτερικό χώρο του θερμοκηπίου της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στη μία μονάδα G (Gravel) περιείχε ως πληρωτικό υλικό χαλίκι και για την επεξεργασία φυτεύτηκε το κοινό καλάμι Phragmites Australis. Στη δεύτερη μονάδα P (Plastic) το πληρωτικό υλικό ήταν ανακυκλωμένο πλαστικό HDPE και πάλι φυτεμένο το καλάμι. Τέλος στην τρίτη μονάδα C (Control) περιλάμβανε μόνο το ανακυκλωμένο πλαστικό HDPE. Για εισροή στις μονάδες χρησιμοποιήθηκε υγρό απόβλητο από το Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, το οποίο συλλεγόταν μετά από τη Πρωτοβάθμια Επεξεργασία. Γινόταν εμπλουτισμός των μονάδων με το λύμα ανά δύο μέρες με 8 λίτρα σε κάθε πιλοτική μονάδα. Ο όγκος των μονάδων ήταν για C(Control) 88 L, G(Gravel) και P(Plastic) 63 L. Έπειτα πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για τις εισροές και τις εκροές των μονάδων για προσδιορισμό των πιο κάτω παραμέτρων. BOD5, COD, TSS, TN, NH4-N, NO3-N, TP, PO4 3—P, TOC, Ηλεκτρική αγωγιμότητα EC και pH. Μέσω των αποτελεσμάτων των αναλύσεων πάρθηκαν οι πιο κάτω αποδόσεις απομάκρυνσης για τις μονάδες G, P και C. Για BOD5 η απόδοση στη μονάδα G είναι 71.75±8.97 %, στη μονάδα P 80.1±5.99 % και στη μονάδα C είναι 55.76±18.43 %. Για COD η μονάδα G στο 70.06±12.08 % , η P έχει 78.91±6.24 % και η C στο 56.68±16.31 %. Για TSS η απόδοση βρέθηκε στη μονάδα G στο 87.5±10.08 %, στη μονάδα P 84.4±15.83 % και στη μονάδα C 82.1±8.66 %. Ακολούθως για TN η μονάδα G έχει απόδοση 52.09±15.35 % , η μονάδα P στο 62.09±12.28 % και η C στο 18.3±17.80 %. Έπειτα για NH4-N η μονάδα G είναι στα 63.27±20.25 % , η P στα 71.71±13.19 % και η C στο 24.24±20.32 %. Για TP βρέθηκε για τη μονάδα G 49.17±23.69 %, για τη μονάδα P στο 41.32±15.55 % και για τη μονάδα C 41.25±17.34 %. Αντίστοιχα η απόδοση για PO4 3—P είναι για τη μονάδα G στο 35.73±16.86 %, για τη μονάδα P στο 21.78±13.83 % και στη μονάδα C στο 21.84±17.60 %. Επιπλέον για TOC, η μονάδα G έχει 50.43±26.31 % απόδοση, η μονάδα P έχει 56.10±20.94 % και η μονάδα C 56.34±19.02 %. Αναφορικά με τα NO3-N οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές, σε αμελητέα επίπεδα. Επίσης το pH κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτό της εισροής, η μονάδα P και C να είναι ελάχιστα αλκαλικό και η μονάδα G σχεδόν ουδέτερο. Τέλος η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα EC παρουσιάζει και αυτή σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά τις εισροής , με την μονάδα G να είναι ελαφρώς πιο ψηλά. Συμπερασματικά προκύπτει πως η χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE) ως υπόστρωμα είναι κατάλληλη για απομάκρυνση ρύπων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά