Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνο-οικονομική μελέτη υπεράκτιου αιολικού πάρκου.Μελέτη περίπτωσης του κόλπου Ηρακλείου, Κρήτη

Fotiou Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FBAF65D3-1510-469D-A16D-13E214A0C0F2
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Φωτίου, "Τεχνο-οικονομική μελέτη υπεράκτιου αιολικού πάρκου.Μελέτη περίπτωσης του κόλπου Ηρακλείου, Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99121
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια εκτενή και πολυεπίπεδη τεχνο-οικονομική μελέτη στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, με μελέτη εφαρμογής στον κόλπο του Ηρακλείου Κρήτης. Η διπλωματική εργασία εστιάζει στην αξιολόγηση τριών διαφορετικών τεχνοοικονομικών σεναρίων για την εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών. Στο πρώτο σενάριο, αναλύεται το μοντέλο ανεμογεννήτριας Vestas V164-9.5MW σταθερής βάσης (fixed bottom) για βάθη έως 60 μέτρα και το μοντέλο ανεμογεννήτριας Siemens Gamesa SG154-6MW πλωτής βάσης (floating) για βάθος >60 μέτρων. Το δεύτερο σενάριο εξετάζει την Α/Γ Vestas V236-15MW σταθερής βάσης και την Α/Γ Siemens Gamesa SG154-6MW πλωτής βάσης. Το τρίτο σενάριο επικεντρώνεται στην Α/Γ Siemens Gamesa SG167-8MWσταθερής βάσης και στην Α/Γ Siemens Gamesa SG154-6MW πλωτής βάσης. Μέσω της χρήσης του προγράμματος WAsP, η ενεργειακή απόδοση των ανεμογεννητριών αναλύεται κάτω από διάφορες συνθήκες άνεμου, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές και ο εκτιμώμενος εξοπλισμός συμβάλλουν σε μια σφαιρική αξιολόγηση της απόδοσης των ανεμογεννητριών. Επιπρόσθετα, μέσα από την ανάλυση κόστους, όπως το Levelized Cost of Energy (LCOE), το κόστος εγκατάστασης (CAPEX), τα λειτουργικά έξοδα (OPEX), το κόστος απόσυρσης (DECEX), καθώς και δείκτες όπως ο χρόνος αποπληρωμής, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR), οι καθαρές ταμιακές ροές και η καθαρά παρούσα αξία (NPV), προκύπτει μια πλήρης εικόνα του οικονομικού και χρονικού προφίλ των επιλεγμένων τύπων ανεμογεννητριών. Η ανάλυση αποκαλύπτει ένα εύρος τιμών για την ενέργεια, εστιάζοντας στη μέση και την υψηλότερη τιμή. Αυτή η παρατήρηση βοηθά στον προσδιορισμό του ιδανικότερου σεναρίου για επενδυτική αποδοτικότητα. Η εργασία αυτή, μέσω της αναλυτικής της προσέγγισης, εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα, την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε αυτήν την ειδική περιοχή, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας. Τέλος, παρέχεται μια στρατηγική κατεύθυνση για τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά