Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αεριοποίηση πρωτοβάθμιων μικροκοσκινισμένων βιοστερεών για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

Pothoulaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/363C74F9-30C3-4CED-AE50-F6C424436C5F
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Ποθουλάκη, "Αεριοποίηση πρωτοβάθμιων μικροκοσκινισμένων βιοστερεών για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99153
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αυξανόμενες ανησυχίες έχουν προκύψει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των λυμάτων σε συνδυασμό με την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στα πλαίσια της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προκύπτει ένα αναπόφευκτο υποπροϊόν, τα βιοστερεά ή αλλιώς η ιλύς λυμάτων, που απαιτεί επεξεργασία προτού διατεθεί στο περιβάλλον. Η αναερόβια χώνευση, μια περίπλοκη βιολογική διεργασία που αναγνωρίζεται για τη χρησιμότητά της στην παραγωγή ενέργειας, εφαρμόζεται ως κύριο μέσο επεξεργασίας των βιοστερεών. Ωστόσο, μια εναλλακτική επιλογή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα βιοστερεά έγκειται στη θερμοχημική επεξεργασία τους. Διεργασίες όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση και η αποτέφρωση, που αξιοποιούν την αξιόλογη θερμογόνο δύναμη των βιοστερεών, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο για την παραγωγή ενέργειας ή άλλων πολύτιμων προϊόντων.Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην τεχνολογία της αεριοποίησης βιοστερεών. Έμφαση δίνεται στους υπολογισμούς ισοζυγίων μάζας και ενέργειας με σκοπό την ολοκληρωμένη εξέταση του σχεδιασμού, της κατασκευής και των λειτουργικών πτυχών μίας μονάδας αεριοποίησης - παραγωγής ενέργειας που λειτουργεί εντός της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Η μονάδα αυτή, η οποία αποτελεί στοιχείο ενός καινοτόμου πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων και διαχείρισης βιοστερεών, διαθέτει δυναμικότητα 5.000 m3/d εισερχόμενου αποβλήτου. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια σειρά από διαδοχικές διαδικασίες για το διαχωρισμό των βιοστερεών μέσω μικροκοσκίνισης, την ξήρανσή τους, την αεριοποίησή τους για τη δημιουργία αερίου σύνθεσης και, στη συνέχεια, τη χρήση μίας μηχανής εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου του συστήματος καλύπτονται κατά ένα μεγάλο βαθμό από αυτή την παραγωγή ενέργειας.Οι θεωρητικοί υπολογισμοί ισοζυγίων θερμικής ενέργειας δείχνουν ότι υπάρχει επάρκεια παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη των απαιτήσεων της μονάδας. Ωστόσο, η αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου ξηραντηρίου απαιτεί μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκύπτει ελαφρά αρνητικό ισοζύγιο θερμικής ενέργειας. Βέβαια, το αποτέλεσμα προκύπτει θετικό με μικρές προσαρμογές σε μεταβλητές παραμέτρους, γεγονός που δείχνει τη δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας θερμικά αυτόνομα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά