Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πράσινη μετάβαση του τουριστικού λιμένα της Ρόδου με την ενεργειακή τροφοδότηση των κρουαζιερόπλοιων από ηλιακή ενέργεια

Selimas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/165327B8-EB07-4C55-B6A9-38F172D8E829
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Σελιμάς, "Πράσινη μετάβαση του τουριστικού λιμένα της Ρόδου με την ενεργειακή τροφοδότηση των κρουαζιερόπλοιων από ηλιακή ενέργεια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία έχει καταστεί εμφανής και αναπόφευκτο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, με τους λιμένες να αντιμετωπίζουν τις ουσιαστικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διαχείριση της ναυτιλιακής βιομηχανίας από ενεργειακής σκοπιάς. Εμφανίζονται συνεχώς στρατηγικές αναβάθμισης ως προς την ενέργεια, προωθώντας τη βιώσιμη λειτουργία και επιδιώκοντας τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, μέσω του μηδενισμού των εκπεμπόμενων ρύπων κυρίως από τα ελλιμενισμένα πλοία. Οι προσπάθειες αυτές αναθεωρούνται συνεχώς και ενσωματώνονται στους θεμελιώδεις όρους λειτουργίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας.Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε τόσο η μετατροπή ενός τουριστικού λιμένα σε έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με την μείωση των ρυπογόνων καυσαερίων όσο και στην ικανότητα να αποκτήσει αυτόνομη λειτουργία μέσω χερσαίας παροχής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια. Ερευνώντας και αξιολογώντας τις τρέχουσες μεθόδους για την εφαρμογή ποικίλων τεχνολογιών, των πηγών ενέργειας και την καταναλισκόμενη ενέργεια των ελλιμενισμένων κρουαζιερόπλοιων από ρεαλιστικά δεδομένα, εξετάστηκαν τέσσερα εναλλακτικά σενάρια μοντελοποίησης με την χρήση κατάλληλων λογισμικών. Ρυθμιστικό παράγοντα των σεναρίων αποτέλεσε, η επιλογή των χώρων χωροθέτησης και το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΣ), ο ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας με το τοπικό δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής (net-metering), ενώ κοινό παράγοντα συνιστά το σύστημα χερσαίας παροχής ενέργειας (cold ironing). Στη συνέχεια, τα σενάρια συγκρίθηκαν μεταξύ τους επιλέγοντας το περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστο, με μεγαλύτερη βαρύτητα στα περιβαλλοντικά κριτήρια. Έτσι το βέλτιστο σενάριο αποδείχθηκε ότι απαλλάσσει σχεδόν ολοκληρωτικά την λειτουργία του συστήματος λιμένα-κρουαζιέρας από τις συμβατικού τύπου πηγές ενέργειας, αντικαθιστώντας ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών με την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από το ΦΣ. Επιπρόσθετα, οι εκπομπές του φαινομένου του θερμοκηπίου (CO2), εξαλείφθηκαν σε τοπική κλίμακα μεταφέροντας τις εκπομπές των απαερίων από τις καπνοδόχους των κρουαζιερόπλοιων σε αυτές τις τοπικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο αυτές οι εκπομπές έχουν μειωθεί σημαντικά, έως τον μηδενισμό τους, με την χρήση του ΦΣ. Τέλος ολοκληρώνοντας την μελέτη αυτή προτείνονται μερικές μελλοντικές ιδέες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ανάλογης κλίμακας λιμένες με συνδυασμό λειτουργίας κρουαζιέρας για την περεταίρω «πράσινη» αναβάθμισή τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά