Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Item Fairness in network friendly recommendations systems

Ganotis Panagiotis-Angelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D31F8F5-A062-401A-B97F-6F4920D33C97
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης-Άγγελος Γανωτής, "Δικαιοσύνη μεταξύ αντικειμένων σε φιλικά προς το δίκτυο συστήματα συστάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99212
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Συστήματα Συστάσεων (RS) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των επιλογών των ανθρώπων. Αυτό το τεχνολογικό πεδίο είναι υπό αρκετή έρευνα τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της χρησιμότητάς του για τους χρήστες όσο και λόγω των ηθικών του επιπτώσεων. Οι περισσότερες πλατφόρμες περιεχομένου και κοινωνικών μέσων χρησιμοποιούν συστήματα συστάσεων για να παρέχουν στους χρήστες τις πιο σχετικές και ελκυστικές επιλογές με βάση τις προηγούμενες προτιμήσεις τους. Οι τελευταίες εργασίες προτείνουν ότι η ενσωμάτωση της απόδοσης του δικτύου στο σχεδιασμό αλγορίθμων συστημάτων συστάσεων, φαίνεται να έχει σημαντικές προοπτικές. Ωστόσο, οι φιλικές προς το δίκτυο προσαρμογές των αλγορίθμων συστημάτων συστάσεων ενδέχεται να δημιουργήσουν αδικία για χρήστες και δημιουργούς περιεχομένου. Ένα σύστημα συστάσεων φιλικό προς το δίκτυο εισάγει επίσης μεροληψία προς (ένα μικρότερο σύνολο) περιεχομένου χαμηλού κόστους, αυξάνοντας τις ανησυχίες περί δικαιοσύνης τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους δημιουργούς. Η δικαιοσύνη θεωρείται πλέον μία συμπληρωματική διάσταση βελτιστοποίησης για την επίτευξη μιας κατάστασης ‘’τριπλού κέρδους’’ για παρόχους δικτύου/περιεχομένου, χρήστες και δημιουργούς περιεχομένου. Αυτή η διατριβή εστιάζει στη διερεύνηση της δημιουργίας «φυσαλίδων περιεχομένου» ως συγκεκριμένη μορφή αδικίας, η οποία δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στο παρελθόν. Με απλά λόγια, μια «φούσκα περιεχομένου» σημαίνει ότι η επιλογή των προτεινόμενων αντικειμένων προς έναν χρήστη (ή ομάδα χρηστών) είναι λίγο διαφοροποιημένη προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση στο κόστος του δικτύου. Η κύρια συμβολή αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ο καθορισμός κατάλληλων μετρικών ώστε να μετρηθεί η «φούσκα περιεχομένου» και να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: i) Οι αλγόριθμοι NF-RS ενισχύουν τις φυσαλίδες περιεχομένου και ii) οι τρέχουσες μετρικές δικαιοσύνης καταγράφουν αποτελεσματικά αυτό το ζήτημα;Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι οι υπάρχουσες μετρικές δεν αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα της «φούσκας περιεχομένου» και επιπλέον, η ανοχή στην αδικία προκειμένου να δημιουργηθούν υψηλά κέρδη δικτύου μπορεί να προκαλέσει συστάσεις με έλλειψη ποικιλίας, ενισχύοντας το φαινόμενο της «φούσκας περιεχομένου».

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά