Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA) για χιλιοστομετρικές συχνότητες με τεχνολογία FDSOI CMOS

Metaxaki Danai

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0C23D37F-A312-4B1C-B8C5-6AF105C8A3F4
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δανάη Μεταξάκη, "Σχεδιασμός ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA) για χιλιοστομετρικές συχνότητες με τεχνολογία FDSOI CMOS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99231
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε έναν κόσμο όπου η αποδοτική μετάδοση δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας, παρουσιάζεται μια όλο ένα και ανερχόμενη τάση για την εξάπλωση της τεχνολογίας 5G, τόσο στις κινητές όσο και στις δορυφορικές επικοινωνίες. Το 5G προσφέρει μια οικονομική, ενεργειακά αποδοτική λύση με ευρεία, παγκόσμια κάλυψη. Η λειτουργία του στο φάσμα υψηλής συχνότητας Ka προσφέρει μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας με χαμηλή απόκριση. Για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, η προηγμένη σχεδίαση RF-στοιχείων υψηλής απόδοσης καθίσταται απαραίτητη. Οι Ενισχυτές Χαμηλού Θορύβου (LNAs) αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία στην αλυσίδα του δέκτη, ενισχύοντας σήματα ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας προστιθέμενο θόρυβο. Επομένως, η σχεδίαση LNA υψηλής απόδοσης που είναι οικονομικοί και προσφέρουν πλεονεκτήματα ολοκλήρωσης συνιστούν στοιχεία ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτή η διπλωματική εργασία, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό ενός Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 22nm FDSOI. H σχεδίαση έχει ως βάση έναν Single Stage Common Source LNA, με Inductive Degeneration, σε συχνότητα λειτουργίας 28GHz. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός του σχηματικού, βελτιστοποίηση, σχεδιασμός της διάταξης και προσομοίωση για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης σχεδιαστικής διαδικασίας. Kαθ’ολη τη διαδικασία σχεδίασης, το λογισμικό της Cadence, Virtuoso αποτέλεσε το βασικό εργαλείο. H εργασία παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα. Για μια κατανάλωση ισχύος 16.29mW από μια τροφοδοσία 0.8 V, ο LNA επιτυγχάνει NF 1.88 dB, παρέχει peak Gain στα 10.62 dB, επιφάνεια 0.15mm2 και γραμμικότητα -3.6 dBm, αντανακλώντας την αποτελεσματικότητα των σχεδιαστικών στρατηγικών που υιοθετήθηκαν. Το απλοποιημένο μοντέλο ΕΚV και η σχεδιαστική μέθοδος βασιζόμενη στον συντελεστή αναστροφής εφαρμόστηκαν σε αυτή την εργασία με σκοπό την εξαγωγή παραμέτρων και διερεύνηση των trade-offs συγκριτικά με τις μετρήσεις από το σχεδιαστικό κομμάτι της εργασίας που προηγήθηκε, επισημαίνοντας την αποδοτικότητα της χρήσης του συντελεστή αναστροφής για σχεδιασμό αναλογικών κυκλωμάτων σε τεχνολογία FD-SOI.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά