Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή υδροκυκλώνα για απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών από αστικά λύματα

Kechagias Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4DFF5A3F-403F-4F4B-9B69-F86C074689C1
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Κεχαγιάς, "Εφαρμογή υδροκυκλώνα για απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99233
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, σε συνδυασμό με τα αυστηρά νομοθετικά πλαίσια που έχουν θεσπιστεί καθώς και την αύξηση του κόστους ενέργειας έχουν ωθήσει τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην ανάγκη για την ενεργειακή και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση τους. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις με χαμηλό κόστος λειτουργίας και κατανάλωση ενέργειας . Ο υδροκυκλώνας αποτελεί μια μηχανική τεχνολογία που εφαρμόζει φυγοκεντρική κίνηση για την ταξινόμηση και τον διαχωρισμό των εισερχόμενων στερεών με βάση την πυκνότητα, που χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες μεταξύ αυτών και της επεξεργασίας αποβλήτων. Οι υδροκυκλώνες αποτελούν μια τεχνολογία με χαμηλό κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας, ενώ παράλληλα απαιτούν ελάχιστο χώρο, μη χρήση χημικών, ελάχιστη ενεργειακή δαπάνη κατά την λειτουργία τους και προσφέρουν υψηλή ευελιξία σε μια ΕΕΛ, λόγω της απλής λειτουργίας τους και την δυνατότητα τοποθέτησης τους σε ποικίλες θέσεις της εγκατάστασης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαστασιολόγηση και η αξιολόγηση της απόδοσης ενός υδροκυκλώνα ως προς την απομάκρυνση των Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (TSS), του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD5) καθώς και του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) σε πρωτοβάθμια αστικά λύματα. Σε αυτά τα πλαίσια, σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε στην ΕΕΛ Χανίων, μετά το στάδιο της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας, υδροκυκλώνας μέγιστης παροχής 50 m3/h. Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα, η ποσοστιαία απομάκρυνση των TSS υπολογίστηκε ίση με 31,25 ± 2,12%, ενώ για το BOD5 και COD ήταν ίση με 17,7 ± 2,15% και 9,96 ± 2,01%, αντίστοιχα. Παράλληλα, το συμπύκνωμα του υδροκυκλώνα υπολογίστηκε να έχει περιεκτικότητα σε στερεά ίση με 840 ± 100 mg/L. Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρήθηκαν αρκετά ενθαρρυντικά σχετικά με την δυνατότητα του υδροκυκλώνα να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στην επεξεργασία πρωτοβάθμιων αστικών λυμάτων με ελάχιστο ενεργειακό κόστος. Παρόλα αυτά, απαραίτητη κρίνεται η περαιτέρω μελέτη του υδροκυκλώνα ως προς την γεωμετρία του και το σημείο τοποθέτησης του έτσι ώστε να εξεταστούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά