Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρική ενέργεια: στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής, κατανάλωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Zoi Kyriaki-Ilektra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A44FD040-BCEC-41E3-9975-D7953A9CE2BC
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυριακή-Ηλέκτρα Ζώη, "Ηλεκτρική ενέργεια: στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής, κατανάλωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99237
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σπουδαιότητα της ενέργειας φαίνεται από τις τεράστιες διαστάσεις που έχει αποκτήσει τόσο στον σύγχρονο πολιτικό κόσμο αλλά και την κοινωνία, κυρίως λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για την εξέλιξη και το μέλλον του πλανήτη αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη.Ως κινητήρια δύναμη των ανθρώπινων επιτευγμάτων και του πολιτισμού, η σημασία της ενέργειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της αγοράς και των απαραιτήτων προς βελτίωση για την ευημερία του κοινωνικού βίου. Ωστόσο, στο παγκόσμιο προσκήνιο βρίσκεται η χρήση και η εκμετάλλευση της ενέργειας με τρόπο αβλαβή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο, αποσκοπώντας στην επίτευξη θετικής οικονομικής προόδου.Μια από τις βασικότερες μορφές, από τις οποίες εξαρτάται ο σύγχρονος πολιτισμός αποτελεί η ηλεκτρική ενέργεια. Αδιαμφισβήτητα, συνιστά μια μορφή ιδιαίτερα πρακτική , προσιτή και ευέλικτη με κυρίαρχο χαρακτηριστικό της την ιδιότητα της να μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας. Σε παγκόσμια κλίμακα, η ηλεκτρική ενέργεια παίζει καταλυτικό ρόλο στην πρόσβαση του κοινωνικού συνόλου σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, στην διατήρηση και την συνεχής αναβάθμιση του πολιτισμού και του τεχνολογικού τομέα και συνεπώς την ευδοκίμηση της οικονομίας. Η παραγωγή της και η πρόσβαση σε αυτήν μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αποτελεί αέναο κίνητρο του κοινωνικό-πολιτικού κόσμου αλλά και της διεθνούς αγοράς.Η διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια και εξετάζει την ηλεκτρική ενέργεια, τη στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται ο ορισμός και οι μορφές ενέργειας, οι οποίες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την βιωσιμότητα τους. Εν συνεχεία, το 2ο κεφάλαιο διερευνά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων και της αξιοποίησης της κάθε μορφής ενέργειας και συγχρόνως τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης του κάθε είδους ενέργειας στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, στο 3ο κατά σειρά κεφάλαιο αναλύονται διαγραμματικά ,τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση ανά πηγή και μορφή ενέργειας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνεται της ιδίας η εξάρτηση για εισαγωγή ενέργειας από άλλες χώρες. Στο 4ο κεφάλαιο, δίνεται έμφαση στην παραγωγή και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας εν συγκρίσει με κράτη της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής υπολογίζεται η συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών και γεωγραφικών δεδομένων των μελών της ΕΕ με την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά