Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας κτηρίου με φωτοβολταϊκά συστήματα και κυψέλες καυσίμου

Mantelos Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/53B79161-E180-4139-8AE7-F8F282985AB1
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Μαντέλος, "Βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας κτηρίου με φωτοβολταϊκά συστήματα και κυψέλες καυσίμου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99523
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας συστήματος που μπορεί να καλύψει τα ηλεκτρικά αλλά και θερμικά φορτία ενός κτηρίου. Το σύστημα αυτό, στην αρχική του μορφή, αποτελείται από συστοιχία φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σαν κύρια πηγή ενέργειας του συστήματος, κυψέλη καυσίμου ως συμπληρωματική πηγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας του συστήματος και συστοιχία μπαταριών που λειτουργεί εξίσου συμπληρωματικά για την κάλυψη των φορτίων σε ώρες αιχμής. Στην εργασία αρχικά μελετώνται και αναλύονται τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το βασικό σύστημα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και ο τρόπος λειτουργίας των Φ/Β πλαισίων, των κυψελών καυσίμου, των μπαταριών αλλά και του συστήματος ηλεκτρόλυσης που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή υδρογόνου σε κάποιες περιπτώσεις. Στην συνέχεια, γίνεται μια σύντομη ανάλυση του αλγορίθμου Particle Swarm Optimization (PSO) που χρησιμοποιείται στην βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους του συστήματος αλλά και του αλγορίθμου Εξαντλητικής Αναζήτησης (Exhaustive Search), ο οποίος επαληθεύει και επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα της PSO. Έπειτα, παρουσιάζεται η προσομοίωση του συστήματος στην βασική του μορφή αλλά και σε διαφοροποιημένες μορφές, με στόχο την παρατήρηση της συμπεριφοράς του συστήματος και του κόστους σε κάποιες παραλλαγές. Η συμπεριφορά αυτή αποτυπώνεται στα αποτελέσματα μέσω γραφημάτων που προέκυψαν από την υλοποίηση του κώδικα στο πρόγραμμα Matlab. Τέλος, αναφέρονται συμπεράσματα και παρατηρήσεις σχετικά με την απόδοση λειτουργίας αλλά και το οικονομικό κόστος του συστήματος ανάλογα με την δομή του και τις διαφορετικές κρίσιμες συνθήκες που εξετάζονται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά