Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση επιταχυντή βασισμένου σε αναδιατασσόμενη λογική για βιοεμπνευσμένες αρχιτεκτονικές με δενδριτική δομή και νέο κανόνα εκμάθησης για βαθιά νευρωνικά δίκτυα

Palatiana Nikoletta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/770878C0-99A0-4F37-990E-3D52D4C81D4F
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέττα Παλατιανά, "Σχεδίαση επιταχυντή βασισμένου σε αναδιατασσόμενη λογική για βιοεμπνευσμένες αρχιτεκτονικές με δενδριτική δομή και νέο κανόνα εκμάθησης για βαθιά νευρωνικά δίκτυα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνεί https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99534
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Artificial Neural Networks (ANNs), έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σεαρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης για την επίλυση μιας σειράς δύσκολων προβλη-μάτων μηχανικής μάθησης. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη από-δοση, απαιτούν συνήθως σημαντική ποσότητα ενέργειας. Επιπλέον, δυσκολεύον-ται στην εκμάθηση νέων εργασιών. Απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων και σημαν-τικό αριθμό παραμέτρων. Ο εγκέφαλος, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί σε πολύχαμηλό επίπεδο ενέργειας χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα στη συνεχή εκμάθηση.Αντλώντας έμπνευση από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και προσπαθώντας να ξεπερασ-τούν οι περιορισμούς των ANNs, το εργαστήριο Poirazi στο IMBB-FORTH ανέπ-τυξε μια βιο-εμπνευσμένη αρχιτεκτονική που ενσωματώνει δενδριτική δομή και receptivefield, μαζί με μια νέα προσέγγιση του Hebbian κανόνα. Με βάση τηναρχική υλοποίηση στο Keras στην παρούσα διπλωματική αναπτύχθηκε μια προσέγ-γιση σε Numpy προκειμένου να αναλυθεί και να κατανοηθεί σε μεγαλύτερο βάθοςαυτό το μοντέλο και η διαδικασία εκπαίδευσής του. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε,υλοποιήθηκε και μεταφορτώθηκε στην πλακέτα Xilinx ZCU 102 μια αρχιτεκτονικήβασισμένη σε FPGA για τη διαδικασία εκπαίδευσης αυτού του βιοεμπνευσμένουANN. Χρησιμοποιώντας τον υψηλό παραλληλισμό και την αποδοτικότητα ισχύοςτης FPGA, η αρχιτεκτονική μας κατάφερε να επιταχύνει την εκπαίδευση και να μειώ-σει την κατανάλωση ισχύος. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη υλοποίηση FPGA εκ-τελεί μια εποχή εκπαίδευσης (για το σύνολο δεδομένων MNIST) σε μόλις 13,46δευτερόλεπτα αντί για 490 δευτερόλεπτα στην CPU (Keras) και τα 45 δευτερόλεπταπου απαιτεί η GPU (Keras). Επιπλέον, είναι 346 φορές πιο αποδοτική ενεργειακάσυγκριτικά με την CPU και 57.5 φορές συγκριτικά με την GPU.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά