Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης του φόρτου εργασίας των πανεπιστημιακών μαθημάτων και αξιολόγησης τους

Kanakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FAF7FB8B-639E-4D01-B928-7B76B6AA5A9A
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Κανάκης, "Καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης του φόρτου εργασίας των πανεπιστημιακών μαθημάτων και αξιολόγησης τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση του φόρτου εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της βέλτιστης αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και οργάνωσης στον εργασιακό τομέα. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτός ο τομέας είναι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Προκύπτει έτσι η ανάγκη αυτοματοποίησης, εύχρηστης ρύθμισης του φόρτου και συλλογής αναλυτικών δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη παρούσα εργασία αναλύεται η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός συστήματος που δημιουργήθηκε με σκοπό την διαχείριση του φόρτου εργασίας των καθηγητών και των συνεργατών τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το σύστημα αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση των διδασκόντων μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει. Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει ένα Web application για την ανάθεση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να εισάγει με σύγχρονο τρόπο τις μαθησιακές δραστηριότητες που συνδέονται με τα μαθήματα του και να τις διανέμει στους συνεργάτες του. Επιπλέον υπάρχουν επιλογές για εξαγωγή του αναλυτικού φόρτου καθώς και γραφικής απεικόνισης του. Ακόμη για τον καλύτερο προγραμματισμό του ατομικού προγράμματος ο καθηγητής μπορεί να δει τον συνολικό φόρτο των συνεργατών του όπως αυτός προκύπτει από το σύνολο των μαθημάτων που συμμετέχει. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα βαθμολόγησης και αρχειοθέτησης των βαθμολογιών των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά