Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέθοδοι ελαχίστου κόστους για την τοποθέτηση μικρο-υπηρεσιών σε περιβάλλον kubernetes και υβριδικές υποδομές υπολογιστικού νέφους και ομίχλης

Zacharopoulos Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/09EDE4C5-9E31-4B35-BF12-103119EBF7B8
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Απόστολος Ζαχαρόπουλος, "Μέθοδοι ελαχίστου κόστους για την τοποθέτηση μικρο-υπηρεσιών σε περιβάλλον kubernetes και υβριδικές υποδομές υπολογιστικού νέφους και ομίχλης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 202 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99659
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική, εξετάζουμε τεχνικές για τη μείωση κόστους τοποθέτησης μικροϋπηρεσιών σε περιβάλλοντα Cloud-Fog, με στόχο την μείωση του χρόνου απόκρισης και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη σε κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Καθώς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) πληθαίνει τις συνδεδεμένες συσκευές στον παγκόσμιο ιστό, η ανάγκη για διαχείριση των δεδομένων αυξάνεται.Η έρευνά μας χρησιμοποιεί ένα στατικό μοντέλο τοποθέτησης σε μια τοπολογία πέντε κόμβων με Kubernetes clusters, που περιλαμβάνει έναν Cloud κόμβο, δύο Fog και δύο Edge κόμβους, με τη διαθεσιμότητα πόρων να μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το Cloud. Αναλύουμε δύο εφαρμογές μικροϋπηρεσιών ως Διατεταγμένους Ακυκλικούς Γράφους (DAGs) για να αναδείξουμε τις τεχνικές τοποθετήσεων των μικροϋπηρεσιών στην τοπολογία.Μια σημαντική συνεισφορά της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός ευρετικού αλγορίθμου για την τοποθέτηση μικροϋπηρεσιών, ο οποίος αξιοποιεί τις μετρήσεις από εκτεταμένα benchmarks των εφαρμογών για τη δημιουργία συγγένειας μεταξύ μικροϋπηρεσιών. Αυτό βοηθά στην καλύτερη ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων, καθώς και στη μείωση των καθυστερήσεων, ενισχύοντας την τελική εμπειρία του χρήστη στα περιβάλλοντα Cloud-Fog.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά