Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εγκατάσταση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του Open Source Συστήματος HELK για την υποστήριξη SOC (κέντρων επιχειρήσεων ασφαλείας) για SMEs

Skantzis Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C7A4D5E-9993-46F7-B780-D71D56910AD5
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονύσιος Σκαντζής, "Εγκατάσταση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του Open Source Συστήματος HELK για την υποστήριξη SOC (κέντρων επιχειρήσεων ασφαλείας) για SMEs", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99745
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε μια εποχή με αυξανόμενες κυβερνοαπειλές και αυξανόμενη ψηφιακή σύνδεσιμότητα, η κυβερνοασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας. Οι ΜΜΕ, συχνά περιορισμένες από προϋπολογιστικούς περιορισμούς, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διασφάλιση της ψηφιακής τους υποδομής από κυβερνοαπειλές. Αυτή η έρευνα εξετάζει την βιωσιμότητα υιοθέτησης του SIEM ανοιχτού κώδικα HELK από τις ΜΜΕ. Μελετά την ανάλυση, την εφαρμογή σε πραγματικό περιβάλλον και τη δυνατότητα ανίχνευσης απειλών του HELK, προσφέροντας κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις. Τα ευρήματα παρέχουν ευρήματα για πιθανές βελτιώσεις του HELK, ενώ αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του στην ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Η έρευνα προσφέρει πληροφορίες για τη χρησιμότητα του HELK ως οικονομικά αποδοτικής εναλλακτικής λύσης σε σύγκριση με εμπορικές επιλογές SIEM. Αναδεικνύει επίσης πλεονεκτήματα, αδυναμίες και πιθανούς τρόπους βελτίωσης του HELK, παρέχοντας μια πιθανή λύση για την προοπτική υιοθέτησης του HELK από τις ΜΜΕ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά