Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαναπροσδιορίζοντας μειονοτικούς χώρους Συμπεριληπτικός σχεδιασμός στην περιοχή των προσφυγικών κατοικιών του Αγίου Σώστη.

Kargopoulou Evmorfia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE0C5F09-3E22-4F86-8DB7-BF38E29B5CA2
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευμορφία Καργοπούλου, "Επαναπροσδιορίζοντας μειονοτικούς χώρους Συμπεριληπτικός σχεδιασμός στην περιοχή των προσφυγικών κατοικιών του Αγίου Σώστη.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99906
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η περιοχή του Νέου Κόσμου αποτελεί μια περιοχή με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και έντονες κοινωνικές,οικονομικές αντιθέσεις, οι οποίες παρατηρούνται τόσο σε χωρικό και βιωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδοκοινωνικής συνοχής. Αποτυπώνονται στο χώρο μέσω μεγάλων “αφαιρέσεων” στον πυκνό αστικό ιστό, μεέμφαση στις υποβαθμισμένες και παραμελημένες περιοχές των προσφυγικών κατοικιών, οι οποίες λειτουργούνως ασυνέχειες, και αντιμετωπίζονται μειονοτικά. Η ανάλυση της περιοχής μελέτης βασίστηκε σε συμμετοχικέςδιαδικασίες, όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και συζητήσεις με κατοίκους της περιοχής.Το δίκτυο της πρότασης, αποτελείται από μια κύρια πεζοδρομημένη διαδρομή - σύνδεση και από δημόσιουςχώρους διαφορετικών κλιμάκων και ποιοτήτων (δημόσιους χώρους μεγάλης κλίμακας/τοπικής σημασίας,αστικό πράσινο και παρεμβάσεις κλίμακας γειτονιάς). Λαμβάνοντας υπόψη την οπτική των κατοίκων,προτείνεται η οργάνωση και η ενεργοποίηση της περιοχής των προσφυγικών κατοικιών του Αγίου Σώστη μεσκοπό την ενίσχυση του υφιστάμενου χαρακτήρα της κατοίκησης και του δημόσιου χώρου.Προτείνεται, έτσι, ένας νέος πυρήνας δημόσιων χώρων και χρήσεων που συμπεριλαμβάνει διαφορετικέςκοινωνικές ομάδες αποκλεισμένες από τον δημόσιο χώρο όπως ηλικιωμένους/ες, παιδιά, άτομα με αναπηρίακλπ. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο κτίριο λειτουργεί ως Κέντρο απασχόλησης και φιλοξενίας ηλικιωμένωνκαι διαθέτει χρήσεις συλλογικής κατοίκησης, πρόνοιας αλλά και χρήσεις που ενθαρρύνουν την κοινωνικήαλληλεπίδραση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά