Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και υλοποίηση φορητού ενσωματωμένου συστήματος προσδιορισμού θέσης χαμηλού κόστους σε μεικτά περιβάλλοντα

Charokopos Zisis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7221ADE3-E935-4F84-90FF-1B62055E4566
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζήσης Χαροκόπος, "Σχεδίαση και υλοποίηση φορητού ενσωματωμένου συστήματος προσδιορισμού θέσης χαμηλού κόστους σε μεικτά περιβάλλοντα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99950
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των συστημάτων εντοπισμού θέσης είναι σημαντική για πολλά πεδία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων οχημάτων, της ρομποτικής και των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Ως μεικτό περιβάλλον θεωρείται ένα περιβάλλον που πληροί τις απαιτήσεις τόσο για περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί δέκτης GNSS όσο και για περιβάλλοντα στα οποία αυτό δεν είναι δυνατό. Ο ακριβής εντοπισμός θέσης σε μεικτά, για το GNSS, περιβάλλοντα είναι θεμελιώδης λειτουργία, αλλά μπορεί να αποτελέσει πρόκληση λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως οι περιορισμοί που προκύπτουν από τους αισθητήρες, η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Παρά τις προκλήσεις αυτές, το σύστημα εντοπισμού θέσης που προτείνεται στην παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρει μια λύση που χρησιμοποιεί μια στερεοσκοπική κάμερα, ένα ενσωματωμένο σύστημα και έναν αλγόριθμο εντοπισμού θέσης με μεγάλη ακρίβεια που επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Σε αυτή την διπλωματική εργασία, υλοποιείται μία αρχική προσέγγιση του συστήματος αυτού. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται, η οποία μετρήθηκε με βάση την διαφορά αποστάσεων, είναι 96,27% σε περιοχές που παρέχουν πολλά χαρακτηριστικά και είναι μικρής διάστασης. Καθώς επίσης, 90,44% σε περιοχές που παρέχουν πολλά χαρακτηριστικά και είναι μεγάλης διάστασης, τα οποία χαρακτηριστικά χρησιμεύουν στην διαδικασία προσδιορισμού θέσης από τον αλγόριθμο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά