Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρακολούθηση κατάστασης ηλεκτρικών μηχανών πλοίου με μετρήσεις πεδίου

Tournis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1473E4BC-CE61-4B06-A38E-CF6EDAEF1E8A
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τουρνής, "Παρακολούθηση κατάστασης ηλεκτρικών μηχανών πλοίου με μετρήσεις πεδίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99968
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία αναλύει τη χρήση μηχανών σε πλοία με έμφαση στην ανίχνευση και ανάλυση των σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν. Δείχνει τη σημασία της χρήσης της MCSA, της ανάλυσης της μαγνητικής ροής και της EPVA, καθώς και την υπόδειξη συνθηκών που δείχνουν εσφαλμένη διάγνωση. Η μελέτη αυτή εστιάζει στη σημασία της ασφαλούς λειτουργίας των μηχανών και την πρόληψη δυνητικών προβλημάτων και βλαβών που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του πλοίου. Η περιληπτική ανάλυση επικεντρώνεται στη διερεύνηση των διαφόρων τύπων μηχανών που χρησιμοποιούνται στα πλοία και στην ανάλυση των πιθανών αποτυχιών και σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία τους. Μελετώντας τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας των μηχανών, η εργασία προσδιορίζει πιθανές πηγές σφαλμάτων, όπως η φυσιολογική φθορά, η κακή συντήρηση, η υπερφόρτωση και οι ανεπαρκείς διαδικασίες λειτουργίας. Με βάση την ανάλυση αυτή, η εργασία αναδεικνύει τη σημασία της διάγνωσης και της πρόληψης για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών και, συνεπώς, του πλοίου συνολικά. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιδιώκεται η βελτίωση της ασφάλειας, η μείωση των κινδύνων και η βελτίωση της απόδοσης των μηχανών στο πλαίσιο της ναυτιλίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά