Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-3 από 3 Αποτελέσματα - Θεοδοσιου Νικολας
1 Νικολας Θεοδοσιου, "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Android για Τουριστικό & Επαγγελματικό Οδηγό Πόλης ", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης : Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χανιά, Ελλάς, 20152015-12-21
2 N.Theodossiou, P. Latinopoulos, P. Karatzas and A. Maria. (2006).Delineation of capture zones in groundwater aquifers as a tool for the application of the ‘Polluter-Pays’ Principle. [Online]. Available:http://users.auth.gr/~niktheod/Full%20Text%20Papers/Conferences/C-26.pdf 2015-10-31
3 Ν. Θεοδοσίου , Π. Λατινόπουλος , Γ. Καρατζάς και Ε. Μαριά. (2007, Ιουν.)Εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" σε υπόγειους υδροφορείς υπο συνθήκες αβεβαιότητας. 6° Εθν. Συν. ΕΕΔΥΠ, ολοκληρ. διαχ. υδατ. πόρ. με βάση τη λεκάνη απορροής. [Online]. σσ. 223-230. Available: http://www.academia.edu/5422289/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%82_%CE%BF_%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9_%CF%83%CE%B5_%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%822015-10-31