Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 22 Αποτελέσματα - Αλεβιζος Γεωργιος
1 D. Vamvuka, C. Avgoustidis, A. Stratakis and G. Alevizos, “Assessment of potential impacts of peach kernels and cardoon as co-firing fuels with lignite through experiments on reactivity and ash behavior,” Recent Innovations Chem. Eng., vol. 13, no. 5, pp. 353 - 365, Nov. 2020, doi: 10.2174/2405520413999200623173617.2022-03-18
2 D. Vamvuka, S. Alexandrakis, G. Alevizos, and A. Stratakis, “Recycling of waste materials for stabilizing ash from co-combustion of municipal solid wastes with an olive by-product: soil leaching experiments,” Soil Syst., vol. 4, no. 2, Jun. 2020, doi: 10.3390/soilsystems40200342022-02-28
3 A. Stratakis, E. Petrakis, N. Katzagiannakis, G. Alevizos, “Comparative study on mineralogy and beneficiation potential of western Crete iron ores,” Appl. Earth Sci., vol. 129, no. 4, pp. 217-230, 2020. doi: 10.1080/25726838.2020.18177112022-01-07
4 D. Vamvuka, D. Zografos and G. Alevizos, "Control methods for mitigating biomass ash-related problems in fluidized beds", Biores. Technol., vol. 99, no. 9, pp. 3534-3544, Jun. 2008. doi:10.1016/j.biortech.2007.07.0492015-11-03
5 K. Komnitsas, D. Zaharaki, G. Bartzas and G. Alevizos, "Adsorption of scandium and neodymium on biochar derived after low-temperature pyrolysis of sawdust," Minerals-Basel, vol. 7, no. 10, Oct. 2017. doi: 10.3390/min71002002018-03-22
6 D. Vamvuka, G. Kaniadakis, D. Pentari, G. Alevizos and Z. Papapolikarpou, "Comparison of ashes from fixed/fluidized bed combustion of swine sludge and olive by-products. Properties, environmental impact and potential uses," Renew. Energy, vol. 112, pp. 74-83, Nov. 2017. doi: 10.1016/j.renene.2017.05.0292018-11-26
7 M. Galetakis, C. Piperidi, A. Vasiliou, G. Alevizos, E. Steiakakis, K. Komnitsas and A. Soultana, "Experimental investigation of the utilization of quarry dust for the production of microcement-based building elements by self-flowing molding casting," Constr. Building Mater., vol. 107, pp. 247-254, Mar. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.01.0142018-10-19
8 D. Pentari, G. Alevizos, E. Repouskou and S. Korela, "Synthesis, characterization and sorption properties of a sorbent synthesized using slag and red mud: arsenic removal from spiked aqueous solutions," Global Nest J., vol. 18, no. 2, pp. 339-347, Jun. 2016. doi: 10.30955/gnj.001873 2018-10-12
9 D. Vamvuka, M. Trikouvertis, D. Pentari, G. Alevizosn and A. Stratakis, "Characterization and evaluation of fly and bottom ashes from combustion of residues from vineyards and processing industry," J. Energy Inst., vol. 90, no. 4, pp. 574-587, Aug. 2017. doi: 10.1016/j.joei.2016.05.0042018-04-23
10 M. Galetakis, G. Alevizos, F. Pavloudakis, C. Roumpos and C. Kavouridis, "Prediction of the performance of on-line ash analysers used in the quality control process of a coal mining system", Energy Sourc. A, vol. 31, no. 13, pp. 1115-1130, May 2009. doi:10.1080/155670308020890782015-11-03
11 M. Galetakis, C. Roumpos, G. Alevizos and D. Vamvuka, "Reprint of: production scheduling of a lignite mine under quality and reserves uncertainty", Reliabil. Eng. Syst. Safety, vol. 107, pp. 224-230, Nov. 2012. doi:10.1016/j.ress.2012.08.0012015-11-15
12 D. Vamvuka, M. Trikouvertis, D. Pentari and G. Alevizos, "Evaluation of ashes produced from fluidized bed combustion of residues from oranges' plantations and processing", Renew. Energy, vol. 72, pp. 336-343, Dec. 2014. doi:10.1016/j.renene.2014.07.0292015-11-15
13 G. Alevizos and E. Repouskou, "Ore microscopy and microanalysis of the Nickeliferous iron ores from Komnina Vermion area (N.W. Greece)", Geomaterials, vol. 1, no. 2, pp. 46-50, Jul. 2011. doi:10.4236/gm.2011.120082015-11-03
14 D. Vamvouka, S. I. Sfakiotakis, G. Alevizos and M. Galetakis, "Evaluating olive tree prunnings as a secondary fuel fluidized bed combustion - emissions and ash effects", in International Nordic Bioenergy Conference, January 2011.2015-11-17
15 K. Kaklis, Z. Agioutantis, G. Alevizos and S. Maurigiannakis, "Microhardness testing of marbles and correlation with mechanical properties," in 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, 12-14 July 2007.2015-11-16
Σελίδες: 1 |2 |[ Εμφάνιση Όλων ]