Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 15 Αποτελέσματα - Αλεξακης Δημητριος
1 C. Polykretis, M. Grillakis, and D. Alexakis, “Exploring the impact of various spectral indices on land cover change detection using change vector analysis: a case study of Crete island, Greece,” Remote Sens., vol. 12, no. 2, Jan. 2020. doi: 10.3390/rs120203192021-09-29
2 C. Polykretis, D. D. Alexakis, M. G. Grillakis, and S. Manoudakis, “Assessment of intra-annual and inter-annual variabilities of soil erosion in Crete Island (Greece) by incorporating the dynamic nature of R and C-factors in RUSLE modeling”, Remote Sens., vol. 12, no. 15, Aug. 2020. doi: 10.3390/rs121524392021-07-01
3 M. G. Grillakis, C. Polykretis, S. Manoudakis, K. D. Seiradakis, and D. D. Alexakis, “A quantile mapping method to fill in discontinued daily precipitation time series,” Water, vol. 12, no. 8, Aug. 2020. doi: 10.3390/w120823042021-06-01
4 M. G. Grillakis, C. Polykretis, and D. D. Alexakis, “Past and projected climate change impacts on rainfall erosivity: advancing our knowledge for the eastern Mediterranean island of Crete,” CATENA, vol. 193, Oct. 2020. doi: 10.1016/j.catena.2020.1046252021-05-14
5 D.D. Alexakis, E. Tapoglou, A.K. Vozinaki and I.K. Tsanis "Integrated use of satellite remote sensing, artificial neural networks, field spectroscopy, and GIS in estimating crucial soil parameters in terms of soil erosion," Remote Sens., vol. 11, no. 9, May 2019. doi: 10.3390/rs110911062020-06-15
6 D.D. Alexakis, E.G. Stavroulaki and I.K. Tsanis, "Using Sentinel-1A DInSAR interferometry and Landsat 8 data for monitoring water level changes in two lakes in Crete, Greece," Geocarto Int., vol. 34, no. 7, pp. 703-721, Jun. 2019. doi: 10.1080/10106049.2018.14346852020-06-01
7 D.D. Alexakis, I.N. Daliakopoulos, I.S. Panagea and I.K. Tsanis, "Assessing soil salinity using WorldView-2 multispectral images in Timpaki, Crete, Greece," Geocarto Int., vol. 33, no. 4, pp. 321-338, Apr. 2018. doi: 10.1080/10106049.2016.12508262019-09-18
8 D. D. Alexakis and I. K. Tsanis, "Comparison of multiple linear regression and artificial neural network models for downscaling TRMM precipitation products using MODIS data," Environ. Earth Sci., vol. 75, no. 14, Jul. 2016. doi: 10.1007/s12665-016-5883-z2018-10-09
9 A.-E.K. Vozinaki, G. G. Morianou, D. D. Alexakis and I. K. Tsanis, "Comparing 1D and combined 1D/2D hydraulic simulations using high-resolution topographic data: a case study of the Koiliaris basin, Greece," Hydrolog. Sci. J., vol. 62, no. 4, pp. 642-656, Mar. 2017. doi: 10.1080/02626667.2016.12557462018-06-04
10 D. D. Alexakis, F.-D. K. Mexis, A.-E. K. Vozinaki, I. N. Daliakopoulos and I. K. Tsanis, "Soil moisture content estimation based on Sentinel-1 and auxiliary earth observation products. A hydrological approach," Sensors, vol. 17, no. 6, Jun. 2017. doi: 10.3390/s170614552018-05-08
11 H. A. Flocas, I. K. Tsanis, G. Katavoutas, J. Kouroutzoglou, V. Iordanidou and D. D. Alexakis, "Climatological aspects of cyclonic tracks associated with flood events in Crete, Greece," Theor. Appl. Climatol., vol. 130, no. 3-4, pp. 1163-1174, Nov. 2017. doi:10.1007/s00704-016-1946-z2018-03-19
12 D.D. Alexakis, M.G. Grillakis, A.G. Koutroulis, A. Agapiou, K. Themistocleous, I.K. Tsanis, S. Michaelides, S. Pashiardis, C. Demetriou, K. Aristeidou, A. Retalis, F. Tymvios, and D.G. Hadjimitsis, "GIS and remote sensing techniques for the assessment of land use change impact on flood hydrology: the case study of Yialias basin in Cyprus", Natural Hazards and Earth System Science, vol. 1, no.5, pp. 4833-4869. doi: 10.5194/nhessd-1-4833-20132015-11-10
13 M.G. Grillakis , A.G. Koutroulis, I.K. Tsanis, D.D. Alexakis and D.G. Hadjimitsis, “Examination of land use change effect on extreme hydrological events. A case study of Gialias basin in Cyprus”, in EGU2013-4519, 07-12 April 2013.2015-11-09
14 D.D. Alexakis, A.G. Koutroulis, M.G. Grillakis, A. Agapiou, K. Themistocleous, I.K. Tsanis and D.G. Hadjimitsis, “Using spatio-temporal Marcov model for Flood mapping: The case study of Yialias river in Cyprus”, in Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology. SPIE Remote Sensing, 23-26 September 2013.2015-11-09
15 O. Erdiller, G. Papamanousakis, G. Baourakis, G. Van Dijk, C. Zopounidis, and D. Alexakis, "Evaluating category performances in category management: an empirical regional study", Int. J. Data Anal. Tech. Strat., vol. 4, no. 3, pp. 292-313, 2012. doi:10.1504/IJDATS.2012.0478212015-11-05
[ Εμφάνιση Όλων ]