Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-9 από 9 Αποτελέσματα - Αγγελακης Αναστασιος
1 Αναστάσιος Αγγελάκης, "Ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων των κινητών τηλεφώνων για την υποστήριξη δημιουργίας εμπορικού προγραμματισμού (Μerchandise Planning) μίας εταιρίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-09-28
2 V.E. Tzanakakis, N.V. Paranychianakis, A.N. Angelakis, "Nutrient removal and biomass production by different plant species irrigated with primary treated domestic effluent," Ecological Engineering, vol.35, pp. 1485-1492, 2009. 2015-11-18
3 N.V. Paranychianakis, A.N. Angelakis, H. Leverenz, G. Tchobanoglous, "Treating wastewater through land treatments systems: A review of treatment mechanisms and plant functions," Critical Reviews in Environmental Science and Technology, pp.187–259, 2006. 2015-11-17
4 N. Safarikas, N.V. Paranychanakis, O. Kotselidou, A. Angelakis. (2005). Drinking water policy in the frame of the directive 2000/60/ec with emphasis to drinking water. Water Science Technology: Water Supply. [Οnine]. pp. 243-250.Available: http://www.a-angelakis.gr/files/Safarikas%20et%20al.pdf 2015-11-17
5 A. Angelakis, N. Paranychianakis," Statistics on water and wastewater sectors from European countries," presented at 2nd International Conference on Water Economics, Statistics,and Finance, International Water Association, Alexandroupolis, Greece, 2009.2015-11-07
6 V.E. Tzanakakis, N.V. Paranychianakis, A.N. Angelakis, "Optimization of nutrient phytoremediation in land treatment systems by using different plant species," presented at 4th European Bioremediation Conference,Chania, Greece, 2008 . 2015-11-07
7 Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., "Effluent application to the land: Changes in soil properties and treatment potential" Ecological Engineering Vol. 37, no. 11, pp. 1757-1764, Nov. 2001. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.06.0242015-10-23
8 Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., 2008 "Water stress and rootstock affected the development of leaf burns in grapevines irrigated with saline effluent" Agricultural Water Management Vol. 95, no. 4, pp. 375-382, Apr. 2008. DOI: 10.1016/j.agwat.2007.10.0192015-10-23
9 Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., "Performance of slow rate systems for the treatment of domestic wastewater", Water Science Technology, Vol. 55, no. 1-2, pp. 139-47, Feb. 2007. DOI: 10.2166/wst.2007.050 2015-10-23