Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-2 από 2 Αποτελέσματα - Σιώκου Α.
1 Α. Σιώκου, Σ. Νταής, Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης, Π. Γιαννούλης, "Χρήση επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών για τη μελέτη της επίδρασης του υποστρώματος σε ηλεκτροχρωμικά υμένια LixWO3," ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2003.2015-11-13
2 Α. Σιώκου, Δ. Κεφαλάς, Ι. Δόντας, Σ. Ζαφειράτος, Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης, Π. Γιαννούλης,"Επίδραση της οξειδωτικής κατάστασης των W και Μο στον θερμικό χρωματισμό λεπτών άμορφων υμενίων WO3 και ΜοΟ3," στο XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ναύπλιο, Ελλάδα, 2000.2015-11-12