Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 15 Αποτελέσματα - Ανδρονικιδης Νικολαος
1 A. Vafidis, P. Soupios, N. Economou, H. Hamdan, N. Andronikidis, G. Kritikakis, G. Panagopoulos, E. Manoutsoglou, M. Steiakakis, E. Candansayar and M. Schafmeister, "Seawater intrusion imaging at Tybaki, Crete, using geophysical data and joint inversion of electrical and seismic data," First Break, vol. 32, no. 8, pp. 107-114, Aug. 2014. doi: 0.3997/1365-2397.32.8.769702015-10-29
2 Νικόλαος Ανδρονικίδης, "Διερεύνηση δυνατότητας παραγωγής εμπλουτισμένων προιόντων λιγνίτη με τη μέθοδο της εκλεκτικής αλάττωσης μεγέθους και τη χρήση της μεθόδου των βαρέων διαμέσων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1998.2014-03-24
3 Νικόλαος Ανδρονικίδης, "Αξιολόγηση λιγνιτικών γεωτρήσεων από περιοχές λόφων Φλώρινας και Δομένικου Ελασσόνας", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1995.2014-03-24
4 K. Oikonomopoulos, G. Makrodimitras, Y. Bassias, A. Vafidis and N. Andronikidis, "Integration of geophysical tools to determine the structural setting offshore south of the island of Crete," in 1st EAGE Workshop on Geophysical and Geological Challenges in the Hydrocarbon Provinces of the Eastern Mediterranean, 2018. doi: 10.3997/2214-4609.2018030502019-10-11
5 N. Andronikidis, E. Kokinou, A. Vafidis, E. Kamberis and E. Manoutsoglou, "Deformation patterns in the southwestern part of the Mediterranean Ridge (South Matapan Trench, Western Greece)," Mar. Geophys. Res., pp. 1-16, Dec 2017. doi:10.1007/s11001-017-9337-0 2018-03-05
6 N. Economou, A. Vafidis, H. Hamdan, G. Kritikakis, N. Andronikidis and K. Dimitriadis, "Time-varying deconvolution of GPR data in civil engineering", Nondestruc. Test. Eval., vol. 27, no. 3, pp. 285-292, 2012. doi:10.1080/10589759.2012.6957872015-10-28
7 H. Hamdan, N. Economou, G. Kritikakis, N. Andronikidis, E. Manoutsoglou, A. Vafidis, P. Pangratis and G. Apostolidou, "2D and 3D imaging of the metamorphic carbonates at Omalos plateau/polje, Crete, Greece by employing independent and joint inversion on resistivity and seismic data", Int. J. Speleol., vol. 41, no. 2, pp. 199-209, 2012. doi:http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.41.2.72015-10-28
8 H. A. Hamdan, N. Andronikidis, G. Kritikakis, N. Economou, Z. G. Agioutantis, P. Schilizzi, C. Steiakakis, C. Papageorgiou, P. Tsourlos, G. Vargemezis and A. Vafidis, "Contribution of electrical tomography methods in geotechnical investigations at Mavropigi lignite open pit mine, Northern Greece", Environmental Earth Sciences, vol. 72, no. 5, Sep. 2014. doi: 10.1007/s12665-014-3063-62015-11-10
9 N. Andronikidis, M. Gialitaki, A. Mouchou, G. Kritikakis, E. Manoutsoglou and A. Vafidis,"Imaging Folegandros basin by using seismic reflection data from a part of seismic line AEG-1," in 8th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2015. doi:10.3997/2214-4609.2014141962015-10-29
10 A. Vafidis, M. Steiakakis, Z. Agioutantis, N. Andronikidis, G. Kritikakis, N. Economou, K. Pandi, N. Spanoudakis, A. Savvaidis, B. Margaris, N. Theodoulidis , V. Lekidis, Ch. Karakostas, M. D. Mangriotis, I. Kalogeras, S. Koutrakis, D. Rozos, C. Loupasakis, Th. Rondoyanni, P. Tsangaratos, U. Dikmen, N. Papadopoulos, A. Sarris, P. Soupios, E. Kokkinou, I. Papadopoulos, M. Kouli, and F. Vallianatos (2013, Sep.). "Geo-characterization” of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions. Presented at 13th International Congress of the Geological Society of Greece, 2013. [Online]. Available: http://soupios.chania.teicrete.gr/papers/Vafidis_etal_THALIS.pdf2015-10-20
11 A. Vafidis, N. Andronikidis, H. Hamdan, I. Pyliotis, G. Panagopoulos, E. Manoutsoglou, L. Kikidis and N. Botos, " Imaging of Alpine and Post-Alpine Formations Using ERT at Loutsa- Remeri Open Pit Mine, Scourta, Viotia, Greece," in 2015 8th Cong. of the Balkan Geop. Society. doi:10.3997/2214-4609.2014141222015-10-29
12 A. Vafidis, N. Andronikidis, H. Hamdan, G. Kritikakis, N. Economou, G. Panagopoulos, P. Soupios, E. Steiakakis, and E. Manoutsoglou, "The clearwater project : preliminary results from the geophysical survey in Tymraki, Crete, Greece ," in 13th International Congress, September 2013, pp.1338-1344.2015-10-30
13 Α. Βαφείδης, Ε. Μανούτσογλου, H. Hamdan, Ν. Ανδρονικίδης, Μ. Κουκαδάκη, Γ. Κρητικάκης, Ν. Οικονόμου, και Ν. Σπανουδάκης, "Γεωφυσική διασκόπηση στο οροπέδιο του Ομαλού, Ν. Χανίων," στο 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Απρίλιος 2004, σσ. 1204-1213.2015-10-31
14 Ν. Andronikidis, K. Georgila, N. Economou, E. Manoutsoglou, and A. Vafidis, "Geologic interpretation and mapping of seismic reflection data at Ano Vathia, Heraklion, Crete, Greece", in 7th National Cartografic Conference, Island Cartography, Hellenic Cartographic Society, 23-26 October 2002, pp. 451-460.2015-11-13
15 A. Vafidis ,H. Hamdan ,N. Αndronikidis ,A. Dasiras ,G. Kritikakis ,M. Koukadaki N. Koumakis ,S. Lampathakis ,E. Manoutsoglou ,N. Oikonomou ,K. Papakonstantinou ,N. Spanoudakis ,"Contribution of electrical tomograph and seismic refraction in site selection for a dam at Kountoura, Chania,"in 10th International Congress,2004,pp.1214-1223.2015-10-31
[ Εμφάνιση Όλων ]