Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-1 από 1 Αποτελέσματα - Πανδη Καλλιοπη
1 A. Vafidis, M. Steiakakis, Z. Agioutantis, N. Andronikidis, G. Kritikakis, N. Economou, K. Pandi, N. Spanoudakis, A. Savvaidis, B. Margaris, N. Theodoulidis , V. Lekidis, Ch. Karakostas, M. D. Mangriotis, I. Kalogeras, S. Koutrakis, D. Rozos, C. Loupasakis, Th. Rondoyanni, P. Tsangaratos, U. Dikmen, N. Papadopoulos, A. Sarris, P. Soupios, E. Kokkinou, I. Papadopoulos, M. Kouli, and F. Vallianatos (2013, Sep.). "Geo-characterization” of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions. Presented at 13th International Congress of the Geological Society of Greece, 2013. [Online]. Available: http://soupios.chania.teicrete.gr/papers/Vafidis_etal_THALIS.pdf2015-10-20