Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πληροφορίες

Τι είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο;

Open Access Το Ιδρυματικό Αποθετήριο αποτελεί την υποδομή του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συγκέντωση, διαχείριση και οργάνωση του παραγώμενου πνευματικού έργου των μελών του Ιδρύματος, καθώς και την συντήρησή του σε βάθος χρόνου. Εδώ συγκεντρώνεται, τεκμηριώνεται, και διατηρείται σε ψηφιακή μορφή το πνευματικό έργο όλων των μελών του ιδρύματος.
Το υλικό που συγκεντρώνεται διατίθεται ελεύθερα στο ευρύ κοινό αφού το Ιδρυματικό Αποθετήριο υιοθετεί πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Μέσα από την ηλεκτρονική διάθεση των εργασιών των συγγραφέων/καταθετών, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη προβολή του έργου τους και κατοχύρωση της εργασίας τους. Ταυτόχρονα ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία. Το ΙΑ ενεργεί επισταμένα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης δυνατής προβολής του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από μηχανές αναζήτησης, δικτυακούς τόπους και συσσωρευτές.

Πολιτικές Διαχείρισης ΙΑ

Γενικές Πληροφορίες