Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Θεματικών Κατηγοριών.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 15 Αποτελέσματα
1 Ξενοδοχεία
2 Ξενοδοχεία--Ελλάδα
3 Ξενοδοχεία--Ρόδος
4 Ξενοδοχείο
5 Ξενοδοχειακή μονάδα
6 Ξενοδοχειακός κλάδος
7 Ξενοδόχοι
8 Ξενώνες φιλοξενίας
9 Ξηρή αναμόρφωση CH4
10 Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου
11 Ξηρή αναμόρφωση μεθανίου
12 Ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου
13 Ξηρασία
14 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία
15 Ξυλώδης βιομάζα