Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Θεματικών Κατηγοριών.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 526-540 από 937 Αποτελέσματα
526 Αξιολόγηση επιχειρηματικής μονάδος
527 Αξιολόγηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
528 Αξιολόγηση παραγόντων ESG
529 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης
530 Αξιολόγηση προσωπικού
531 Αξιολόγηση στρατηγικής
532 Αξιολόγηση σχολείων
533 Αξιολόγηση τραπεζών
534 Αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεργασίας
535 Αξιοπιστία επιχείρησης
536 Αξιοποίηση βιομηχανικών απόβλητων
537 Αξιοποίηση γυαλιού
538 Αξιοποίηση εμπειρικών συσχετίσεων
539 Αξιοποίηση κατεστραμένων περιοχών
540 Αξιοποίηση λυματολάσπης
Σελίδες: |...21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 | 36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |...