Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-6 από 6 Αποτελέσματα
1 Δημήτριος Μπαλτατζής, "Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Χαλκιδική", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1990.2014-03-24
2 Σάββας Αυγερινού, "Ξενοδοχειακή αρχιτεκτονική στη Ρόδο κατά τον 20ό αιώνα", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20132016-02-10
3 Γεώργιος Χαχλιουτάκης, "Ξενοδοχειακή μονάδα σε πίστα αγώνων αυτοκινήτου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-09-25
4 Χριστίνα Παπαζαχαρία, "Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου σε διμεταλλικούς και μονομεταλλικούς καταλύτες με βάση το NI-IR και NI", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-10-13
5 Γ. Γούλα, Α. Κατσώνη, Σ. Φανουριάκης, Γ. Παλιουδάκη, Χ. Παπαγεωργίου, Π. Παναγιωτοπούλου, Ε. Διαμαντόπουλος, Ι. Γεντεκάκης, Δ. Μαντζαβίνος,, Ε. Νικολαϊδου, Μ. Ιωσηφίδου, "Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου: επίδραση του φορέα στην καταλυτική συμπεριφορά υποστηριγμένων μονο- και δι-μεταλλικών καταλυτών ιριδίου," παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Ελλάδα, 2015.2015-11-15
6 Στέφανος Κανταλής, Μαρία Πρατσινάκη, "Ξηροπόταμος", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24