Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 306 Αποτελέσματα
1 C. Vatsolakis and D. Pnevmatikatos, "RACOS: Transparent access and virtualization of reconfigurable hardware accelerators," in 17th International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation, 2018, pp. 11-19. doi: 10.1109/SAMOS.2017.83446062019-09-16
2 N. Alachiotis, C. Vatsolakis, G. Chrysos and D. Pnevmatikatos, "RAiSD-X: a fast and accurate FPGA system for the detection of positive selection in thousands of genomes," ACM T. Reconfig. Techn. Syst., vol. 13, no. 1, Dec. 2019. doi: 10.1145/33642252020-04-02
3 E. Grigoroudis, K. Petridis and G. Arabatzis, "RDEA: a recursive DEA based algorithm for the optimal design of biomass supply chain networks", Renew. Energy, vol. 71, pp. 113-122, Nov. 2014. doi:10.1016/j.renene.2014.05.0012015-11-08
4 C.-Y. Chan, M. Garofalakis and R. Rastogi, "RE-tree: an efficient index structure for regular expressions", VLDB J., vol. 12, no. 2, pp. 102-119, Ayg. 2003. doi:10.1007/s00778-003-0094-02015-10-29
5 G. Mplemenos, K. Papadopoulos, I. Papaefstathiou, A. Brokalakis, "RESENSE: An Innovative, Reconfigurable, Powerful and Energy Efficient WSN Node," in IEEE International Conference on Communications (ICC), 2011, pp. 1 - 5. doi: 10.1109/icc.2011.59634992015-11-15
6 E. Sotiriades, S. Apostolakis, A. Dollas, P. Karamolegkos, M. Logaras, I. Chatzigiannakis, L. Vasilikiotis,M. Emmanouilidou, S. Aggelidakis, P. Hatzidakis, I. Papaefstathiou, "ROTA: An Archipelago-Wide Area Network for High Speed Communication to Ships," in 16th Panhellenic Conference on Informatics, 2012, pp. 271 - 275. doi: 10.1109/PCi.2012.42 2015-11-15
7 S. Siachalou, A. Bletsas, J. Sahalos and A. G. Dimitriou, "RSSI-based maximum likelihood localization of passive RFID tags using a mobile cart," in IEEE Wireless Power Transfer Conference, 2016. doi: 10.1109/WPT.2016.74988472018-10-10
8 K. Katrinis, D. Syrivelis, D. Pnevmatikatos, G. Zervas, D. Theodoropoulos, I. Koutsopoulos, K. Hasharoni, D. Raho, C. Pinto, F. Espina, S. Lopez-Buedo, Q. Chen, M. Nemirovsky, D. Roca, H. Klos and T. Berends, "Rack-scale disaggregated cloud data centers: The dReDBox project vision," in 19th Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition, 2016, pp. 690-695. 2018-10-16
9 S. P. Mertikas, E. Papadaki, Ev. Paleologos (2010), "Radar Interferometry Techniques for monitoring subsidence induced by excessive groundwater pumping in Crete, Greece," presented at European Space Agency Living Planet 2010, Bergen, Norway, 2010.2015-11-18
10 N. matsatsinis,N. Loukeris.(2008).Radial basis functions networks to hybrid neuro-genetic RBFNs in financial evaluation of corporations.Presented at 12th WSEAS International Conference on computers.[online]/Available:http://www.wseas.us/e-library/conferences/2008/crete/Computers/127-computers.pdf2015-11-03
11 D. Manoussaki, E.K. Dimitriadis, and R.S. Chadwick, “Radial profile of the basilar membrane in a coiled cochlea: results and biological implications,” in 5th World Congress of Biomechanics, 2006.2015-11-10
12 Σωτήρης Βαλτετσιώτης, "Raisonnement par analogie pour la resolution de problemes, domaine d'application", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1993.2014-03-24
13 Z. Muhurdarevic, H. Condie, E. Ben-Shabat, O. Ernhofer, H. Hadj-Salem, I. Papamichail, "Ramp metering in Europe – State of the art and beyond," presented at Fifth International Conference on Traffic and Transportation Studies, China, 2006.2015-11-09
14 Z. Harpantidou, M. Paterakis, "Random multiple access of broadcast channels with Pareto distributed packet interarrival times," Personal Communications, IEEE , vol. 5, no. 2, pp. 48 - 55, 1998, doi: 10.1109/98.6679452015-11-19
15 G. N. Karystinos and D. A. Pados, “Rank-2-optimal adaptive design of binary spreading codes,” IEEE Transactions on information Theory, vol. 53, no. 9, pp. 3075 - 3080, Sept. 2007. doi: 10.1109/TIT.2007.9031302015-10-23
Σελίδες: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |...[ Εμφάνιση Όλων ]