Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 453 Αποτελέσματα
1 C.P. Providakis, “D/BEM implementation of Robinson’s viscoplastic model in creep analysis of metals using a complex variable numerical technique," Adv. in Eng. Software J., vol.33,no.11-12,pp. 805-816, 2002. doi:10.1016/S0965-9978(02)00041-82015-10-17
2 P. Constantopoulos, C. Dallas, I. Androutsopoulos, S. Angelis, A. Deligiannakis, D. Gavrilis, Y. Kotidis and C. Papatheodorou, "DCC&U: an extended digital curation lifecycle model", Int. J. Digit. Curat., vol. 4, no. 1, pp. 34-45, 2009. doi:10.2218/ijdc.v4i1.762015-11-01
3 Β. Μουστάκης, Ν. Μπιλάλης, Ν. Αλατσάς, Ν. Παναγιωτάκης. (Νοέμβριος, 2003). DELMINET:  Μεθοδολογία  στήριξης  διαδικασιών  διεπιχειρησιακής  συνεργασίας  και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics. [Online]. Available: http://www.logistics.tuc.gr/Contents/Publications/37.pdf2015-11-05
4 Ν. Γιολδάσης, Φ. Καζάσης, Γ. Ανέστης και Ν. Παππάς: "DIAS: ένα σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου βασισμένο στο πρότυπο FRBR," παρουσιάστηκε στο 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2017.2017-12-19
5 N.F. Matsatsinis, Y. Siskos.(2001).DIMITRA: An intelligent decision support system for agricultural products development decisions.Presentes at 3rd European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA ).[online].Available:http://www.informatique-agricole.org/download/efita-conference/Congres_EFITA_2001/Matsatsinis_47.pdf2015-11-04
6 Ιωάννης Αλεξάκης, "DLAlert - an information alert system for digital libraries", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2003.2014-03-24
7 Antonios Dimas, Pyrros Koletsis, Euripides G.M. Petrakis, "DOGI: An Annotation System for Images of Dog Breeds", in 9th International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR'2012), 2012, pp. 410-417. doi:10.1007/978-3-642-31295-3_482015-11-01
8 Αντώνιος Δήμας, "DOGi", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
9 Willis,P., S. Mertikas, D. F. Argus, O. Bock. "DORIS and GPS Monitoring of the Gavdos Calibration Site in Crete", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, Apr. 2013, pp 1438–1447, doi:10.1016/j.asr.2012.08.006  2015-10-19
10 Dionisis Kontominas, Paraskevi Raftopoulou, Christos Tryfonopoulos, and Euripides G.M. Petrakis, "DS4: A Distributed Social and Semantic Search System", in 35th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2013), 2013 , pp.832-836. doi:10.1007/978-3-642-36973-5_96. 2015-11-01
11 Paraskevi Raftopoulou, Christos Tryfonopoulos, Euripides G.M. Petrakis, and Nikos Zevlis. (2013, Sep.). DS4: Introducing semantic friendship in distributed social networks. Presented at In Proceedings of the 21st International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS).[Online]. Available:http://www.intelligence.tuc.gr/~petrakis/publications/COOPIS2013-RTPZ.pdf2015-10-28
12 Angelos Klothakis, "DSMC simulations of rarefied hypersonic flows", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20152015-07-17
13 E. I. Amoiralis, I. K. Nikolos. (2006, June). Daedalus – A Software Package for the Design and Analysis of Airfoils. Presented at First South-East European Conference on Computational Mechanics. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/260553422_Daedalus_-A_Software_Package_for_the_Design_and_Analysis_of_Airfoils2015-11-05
14 C. Providakis,K. Stefanaki,M.E. Voutetaki,Y. Tsompanakis ,M. E. Stavroulaki,"Damage detection in concrete structures using a simultaneously activated multi-mode PZT active sensing system: numerical modelling," Str.and Infr. Engineering,vol. 10,no.11,pp. 1451-1468 ,2014.doi: 10.1080/15732479.2013.8319082015-10-13
15 C. Providakis and M.E. Voutetaki .(2006).Damage detection using electromechanical impedance signatures and statistical outliers.Presented at Proceedings of 2nd WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics .[online].Available: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006venice/papers/539-353.pdf2015-10-18
Σελίδες: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |...[ Εμφάνιση Όλων ]