Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 301-315 από 1483 Αποτελέσματα
301 E. Stylianopoulou, M. Kontorinaki, M. Papageorgiou, and I. Papamichail, “A linear-quadratic-integral regulator for local ramp metering in the case of distant downstream bottlenecks,” Transp. Lett., vol. 12, no. 10, pp. 723-731, 2020. doi: 10.1080/19427867.2019.17000052021-12-21
302 B. Manaris, V. Macgyvers and M. Lagoudakis, "A listening keyboard for users with motor impairments—A usability study," International Journal of Speech Technology, vol. 5, no. 4, pp. 371-388, Nov. 2002. doi: 10.1023/A:10209172101652015-10-28
303 K. M. Tsiouris, V. C. Pezoulas, M. Zervakis, S. Konitsiotis, D. D. Koutsouris and D. I. Fotiadis, "A long short-term memory deep learning network for the prediction of epileptic seizures using EEG signals," Comput. Biol. Med., vol. 99, pp. 24-37, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.compbiomed.2018.05.0192019-08-28
304 L. A. Zampetakis, V. Moustakis, T. Dewett & K. Zampetakis. (2007). "A longitudinal analysis of student creative scripts". Journal of Creative Behaviour, Vol. 42, Iss. 4, pp.: 237‐254,DOI: 10.1002/j.2162-6057.2008.tb01298.x2015-10-15
305 S. Piperidis, L. Doitsidis, C. Anastasopoulos, N. C. Tsourveloudis, 'A low cost modular robot vehicle design for research and education,' in IEEE 15th Mediterranean Conference on Control & Automation, 2007, pp.1-6. doi: 10.1109/MED.2007.44336752015-10-07
306 J.D. Garside, I. Papaefstathiou, A. Efthymiou, "A low-power processor architecture optimized for wireless devices," in 16th IEEE International Conference on Application-Specific Systems, Architecture Processors," 2005, pp. 185 - 190. doi: 10.1109/ASAP.2005.72015-11-16
307 A. A. Panagopoulos, F. Christianos, M. Katsigiannis, K. Mykoniatis, M. Pritoni, O. P. Panagopoulos, T. Peffer, G. Chalkiadakis, D. E. Culler, N. R. Jennings, and T. Lipman, “A low-complexity non-intrusive approach to predict the energy demand of buildings over short-term horizons,” Adv. Build. Energy Res., vol. 16, no. 2, pp. 202–213, Mar. 2022, doi: 10.1080/17512549.2020.1835712.2022-07-25
308 G. Rematska, K. Papadimitriou and A. Dollas, "A low-cost embedded real-time 3D stereo matching system for surveillance applications," in IEEE 13th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 2013. doi: 10.1109/BIBE.2013.67016282015-11-12
309 V. Samoladas, D. P. Miranker,"A lower bound theorem for indexing schemes and its application to multidimensional range queries," in the seventeenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles of database systems,1998, pp.44-51 .2015-10-17
310 A.I. Delis, I.K. Nikolos and M. Papageorgiou, "A macroscopic multi-lane traffic flow model for ACC/CACC traffic dynamics,"Transport. Res. Rec.," vol. 2672, no. 20, pp. 178-192, 2018. doi: 10.1177/03611981187868232019-08-30
311 P. Spanoudakis, L. Doitsidis, N. C. Tsourveloudis, K. P. Valavanis.(2003). A market overview of the vertical take-Off and landing UAVs'.Presented at 11th Mediterranean Conference on Control and Automation.[online].Available :http://www.robolab.tuc.gr/ASSETS/PAPERS_PDF/PAPERS_2003/MARKET_OVERVIEW__VEHICLES.pdf2015-10-07
312 C. Prud'homme, D.V. Rovas, K. Veroy, A.T. Patera ," A mathematical and computational framework for reliable real-time solution of parametrized partial differential equations," ESAIM: Math. Mod. and Num. Anal.,vol.36 ,no.5 ,pp. 747-771,2011.doi:10.1051/m2an:20020352015-10-17
313 D. Manoussaki, “A mathematical study of the forces during Vascular Network Formation,” in 3rd Symposium on Computational Cell Biology, 2005.2015-11-11
314 D. Manoussaki, “A mathematical study of vascular network formation,” in SIAM conference on application of dynamical systems, Minisymposium on Angiogenesis, 2005.2015-11-11
315 D. Kolokotsa, G. Sutherland, G. Stavrakakis, S. Karatassou, M. Santamouris,"A matrix tool for assessing the performance of intelligent buildings", Man. of Envir. Quality: An Intern. J., vol. 18 ,no. 1, pp.36 - 49,2007. doi:10.1108/147778307107177032015-10-15
Σελίδες: |...6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 | 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |...[ Εμφάνιση Όλων ]