Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 436-450 από 564 Αποτελέσματα
436 E. Manoutsoglou, H. Hamdan, A. Vafidis , N. Skoutelis ," Contribution of the electrical tomography in the protection of tradiotional wells at Mirabello , eastern Crete,"in Protection and restoration of the environment XI,2012,pp.1355 – 1364.2015-10-21
437 G. Kritikakis, N. Economou, H. Hamdan, N. Spanoudakis, A. Antiniou, A. Vafidis, M. Bano, N. Pasadakis and J. C. Gourry, "Contribution of the geophysical methods in delineating soil contamination," presented at 2nd International Conference, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Chania, Greece, 20062015-11-01
438 Ελευθερία Σεργάκη, "Contribution on the numerical solution of the generic optimal control problem with constraints", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1997.2014-03-24
439 D. Vamvuka, D. Zografos and G. Alevizos, "Control methods for mitigating biomass ash-related problems in fluidized beds", Biores. Technol., vol. 99, no. 9, pp. 3534-3544, Jun. 2008. doi:10.1016/j.biortech.2007.07.0492015-11-03
440 E. Hadjigeorgiou, G. Foutsitzi, G. Stavroulakis, D. Marinova.(2004,Sept.).Control of beams with smart piezoelectric sensors and actuators.Presented at First International conference " From Scientific Computing to Computational Engineering".[online].Available: http://www.researchgate.net/profile/Evangelos_Hadjigeorgiou/publication/260136686_Control_of_beams_with_smart_piezoelectric_sensors_and_actuators/links/0046352fb937dccd8f000000.pdf2015-10-13
441 G.A. Papadakis, "Control of hazards in the transmission of hazardous substances in pipelines", in European Commission Seminar in the framework of collaboration of JRC with the State Scientific Centre of Russian Federation - State Research Inst. of Organic Chemistry and Technology, December 1998.2015-11-12
442 G.A. Papadakis, "Control of Major Accident Hazards in EU transmisson pipelines", in EU-Russia-NIS Workshop: Diagnostics Systems Trunk Pipelines, 6-8 October 2004.2015-11-12
443 G.A. Papadakis, J. Spiekhout, and J. Wettig, "Control of major accident hazards and performance indicators: the case of transmission pipelines", in 7th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management, June 2004.2015-11-12
444 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Control of nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear first order hyperbolic PDEs," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550318 2018-11-30
445 G. P. Petropoulos, N. M. Vaxevanidis, C. N. Pandazaras, and A. Antoniadis, "Control of representative turned surface textures", Wear, vol. 257, no. 12, pp. 1270-1274, Dec. 2004. doi:10.1016/j.wear.2004.04.0042015-10-23
446 D. Vamvuka, G. Papaioannou, S. Alexandrakis, and A. Stratakis, “Control of the mobility of heavy metals in soil from disposal of bio-solid and olive by-product ashes using waste additives,” Environ. Pollut., vol. 266, Nov. 2020. doi: 10.1016/j.envpol.2020.1151362022-12-15
447 M. Diagne, N. Bekiaris-Liberis, A. Otto and M. Krstic "Control of transport PDE/nonlinear ODE cascades with state-dependent propagation speed," in 55th IEEE Conference on Decision and Control, 2016, pp. 3125-3130. doi: 10.1109/CDC.2016.77987372018-07-02
448 Γεώργιος Ροβιθάκης, "Control of unknown systems via recurrent neural networks", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1995.2014-03-24
449 Νικόλαος Αχιλλαδέλης, "Control optimization of active-NPC power electronic converters", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
450 S. Ioannidis, O. Jouini, A.A. Economopoulos, V.S. Kouikoglou ," Control policies for single-stage production systems with perishable inventory and customer impatience," Annals of Oper. Res.,vol. 209 ,no.1 ,pp. 115-138,Oct. 2013.doi:10.1007/s10479-012-1058-92015-11-07
Σελίδες: |...15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 | 30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |[ Εμφάνιση Όλων ]