Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 811-825 από 1522 Αποτελέσματα
811 M. Papadogiorgaki and P. Partsinevelos, "Adaptive DTM generalization methods for tangible GIS applications," Earth Sci. Inform., vol. 10, no.4, pp. 483-494, Dec. 2017. doi:10.1007/s12145-017-0311-92018-03-08
812 G. N. Karystinos and D. A. Pados, “Adaptive assignment of binary user spreading codes in DS-CDMA systems,” in Proc. SPIE’s 15th Annual International Symposium, Digital Wireless Communication Conference, 2001, pp. 137-1442015-11-10
813 K. G. Vamvoudakis and M. A. Christodoulou, "Adaptive backstepping neural network control for mechanical pumps," CMSIM J., vol. 1, pp. 109-122, Jan. 2012.2020-11-19
814 L. Qiao and P. Koutsakis, “Adaptive bandwidth reservation and scheduling for efficient wireless telemedicine traffic transmission”, ΙΕΕΕ Transactions on vehicular technology, vol. 60, no. 2, pp. 632-643, Feb. 2011. doi: 10.1109/TVT.2010.2095472 2015-10-26
815 S. R. Jeffery, M. Garofalakis and M. J. Franklin, "Adaptive cleaning for RFID data streams", in 32nd International Conference on Very Large Data Bases, 2006, pp 163-174. 2015-12-01
816 Όμηρος Κουράκος, "Adaptive compression of regions of interest of video in real time", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
817 Δημήτρης Παπαδάκης, "Adaptive control and tracking of intracellular networks using recurrent high order neural networks", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
818 Κυριάκος Βαμβουδάκης, "Adaptive control for MAPK cascade models using RBF neural networks", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
819 K.G. Vamvoudakis and M.A. Christodoulou, "Adaptive control of mixed-interlaced forms," CMSIM Int. J. Nonl. Sci., vol. 3, Jul. 2012, pp. 529-542.2020-11-20
820 A. Spiliopoulou, D. Manolis, F. Vandorou and M. Papageorgiou, "Adaptive cruise control operation for improved motorway traffic flow," Transp. Res. Rec., vol. 2672, no. 22, pp. 24-35, Sept. 2018. doi: 10.1177/03611981187960202019-10-07
821 E. Loukarakis, G. Stavrakakis ,"Adaptive enumeration method for the optimal interconnection planning of isolated power systems,"IET Gener. Transm. Distrib., vol. 7, no.. 3, pp. 235–243,2013.doi:10.1049/iet-gtd.2012.04442015-10-15
822 E. Kosmatopoulos, M. Papageorgiou, I. Papamichail, K. Aboudolas, D. Papadaki, I. Betsis, "Adaptive fine-tuning for large-scale complex nonlinear systems," in 3rd International Conference on Information and Communication Technologies: From theory to applications, 2008, pp. 1 - 8, doi: 10.1109/ICTTA.2008.45299572015-11-09
823 Αναστάσιος Κουβελάς, "Adaptive fine-tuning for large-scale nonlinear traffic control systems", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
824 E.B. Kosmatopoulos, M. Papageorgiou, I. Papamichail, "Adaptive fine-tuning of non-linear control systems with application to the urban traffic control strategy TUC," in European Control Conference 2007, pp. 991 - 1002. doi: 10.1109/TCST.2007.8996452015-11-09
825 I.Papachristou, S. Salonikidis, G. K. Tairidis , G. E. Stavroulakis.(2011,Jul.).Adaptive fuzzy control of smart structures-anfis.Presented at 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics.[online]. Available:http://www.7gracm.ntua.gr/texts/7gracmboa.pdf#page=862015-10-13
Σελίδες: |...40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 | 55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |...[ Εμφάνιση Όλων ]