Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 931-945 από 1522 Αποτελέσματα
931 Abdalla, S, Kolahchi, AA, Ablain, M, Adusumilli, S, Bhowmick, SA, Alou-Font, E, Amarouche, L, Andersen, OB, Antich, H, Aouf, L, Arbic, B, Armitage, T, Arnault, S, Artana, C, Aulicino, G, Ayoub, N, Badulin, S, Baker, S, Banks, C, Bao, LF, Barbetta, S, Barcelo-Llull, B, Barlier, F, Basu, S, Bauer-Gottwein, P, Becker, M, Beckley, B, Bellefond, N, Belonenko, T, Benkiran, M, Benkouider, T, Bennartz, R, Benveniste, J, Bercher, N, Berge-Nguyen, M, Bettencourt, J, Blarel, F, Blazquez, A, Blumstein, D, Bonnefond, P, Borde, F, Bouffard, J, Boy, F, Boy, JP, Brachet, C, Brasseur, P, Braun, A, Brocca, L, Brockley, D, Brodeau, L, Brown, S, Bruinsma, S, Bulczak, A, Buzzard, S, Cahill, M, Calmant, S, Calzas, M, Camici, S, Cancet, M, Capdeville, H, Carabajal, CC, Carrere, L, Cazenave, A, Chassignet, EP, Chauhan, P, Cherchali, S, Chereskin, T, Cheymol, C, Ciani, D, Cipollini, P, Cirillo, F, Cosme, E, Coss, S, Cotroneo, Y, Cotton, D, Couhert, A, Coutin-Faye, S, Cretaux, JF, Cyr, F, D'Ovidio, F, Darrozes, J, David, C, Dayoub, N, De Staerke, D, Deng, XL, Desai, S, Desjonqueres, JD, Dettmering, D, Di Bella, A, Diaz-Barroso, L, Dibarboure, G, Dieng, HB, Dinardo, S, Dobslaw, H, Dodet, G, Doglioli, A, Domeneghetti, A, Donahue, D, Dong, SF, Donlon, C, Dorandeu, J, Drezen, C, Drinkwater, M, Du Penhoat, Y, Dushaw, B, Egido, A, Erofeeva, S, Escudier, P, Esselborn, S, Exertier, P, Fablet, R, Falco, C, Farrell, SL, Faugere, Y, Femenias, P, Fenoglio, L, Fernandes, J, Fernandez, JG, Ferrage, P, Ferrari, R, Fichen, L, Filippucci, P, Flampouris, S, Fleury, S, Fornari, M, Forsberg, R, Frappart, F, Frery, ML, Garcia, P, Garcia-Mondejar, A, Gaudelli, J, Gaultier, L, Getirana, A, Gibert, F, Gil, A, Gilbert, L, Gille, S, Giulicchi, L, Gomez-Enri, J, Gomez-Navarro, L, Gommenginger, C, Gourdeau, L, Griffin, D, Groh, A, Guerin, A, Guerrero, R, Guinle, T, Gupta, P, Gutknecht, BD, Hamon, M, Han, GQ, Hauser, D, Helm, V, Hendricks, S, Hernandez, F, Hogg, A, Horwath, M, Idzanovic, M, Janssen, P, Jeansou, E, Jia, YJ, Jia, YY, Jiang, LG, Johannessen, JA, Kamachi2023-03-23
932 Mertikas, S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos,O. B. Andersen, G. Vergos, A. Tripolitsiotis, V. Zervakis, X. Frantzis, P. Partsinevelos. "Altimetry, Bathymetry and Geoid variations at the Gavdos permanent Cal/Val Facility", Advances in Space Research, Elsevier. Vol. 51, No. 8, pp. 1418–1437,Apr. 2013 doi:10.1016/j.asr.2012.10.022015-10-19
933 N. Vitzilaios., N. C. Tsourveloudis.(2009). Altitude Control of Small Helicopters Using a Prototype Testbed.International Journal of Intelligent and Robotic Systems [online].pp.769-794.Available :http://www.robolab.tuc.gr/assets/papers_pdf/papers_2008/altitude_control__test_bed.pdf2015-10-07
934 E. Diamadopoulos and A. Benedek, "Aluminum Hydrolysis Effects on Phosphorus Removal from Wastewaters," J. Water Pollut. Control Fed., vol. 56, no. 11, pp. 1165-1172, Nov. 1984.2015-11-18
935 Κωνσταντίνος Μπράτσος, "Alvaro Siza και Peter Eisenman: δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής στα τέλη του 20ου αιώνα", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-04
936 G. Hatzivasilis, I. Papaefstathiou, D. Plexousakis, C. Manifavas and N. Papadakis, "AmbISPDM: managing embedded systems in ambient environments and disaster mitigation planning," Appl. Intell., pp. 1-21, Aug. 2017. doi: 10.1007/s10489-017-1030-02018-04-18
937 E. G. Carayannis, E. Grigoroudis, S. S. Rehman and N. Samarakoon, "Ambidextrous cybersecurity: the seven pillars (7Ps) of cyber resilience," IEEE Trans. Eng. Manage., vol. 68, no. 1, pp. 223-234, Feb. 2021, doi: 10.1109/TEM.2019.2909909.2023-02-02
938 G. Vougioukas and A. Bletsas, "Ambient backscatter in reality: does illuminator signal structure matter?," in IEEE International Conference on Communications, 2019. doi: 10.1109/ICC.2019.87610482020-06-10
939 M. Theodoridou, E. Charalambous, P. Maravelaki-Kalaitzaki and I. Ioannou, "Amelioration of crushed brick-Lime composites using nano-additives," Cement Concrete Comp., vol. 68, pp. 77-87, Apr. 2016. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2016.02.0092018-10-16
940 M. Kumar, S. Mukherjee, A. K. Thakur, N. Raval, A. K. An, and P. Gikas, “Aminoalkyl-organo-silane treated sand for the adsorptive removal of arsenic from the groundwater: immobilizing the mobilized geogenic contaminants,” J. Hazard. Mater., vol. 425, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127916.2024-05-23
941 V. A. Tzanakakis, A. Apostolakis, N. P. Nikolaidis and N. V. Paranychianakis, "Ammonia oxidizing archaea do not respond to ammonium or urea supply in an alkaline soil," Appl. Soil Ecol., vol. 132, pp. 194-198, Dec. 2018. doi: 10.1016/j.apsoil.2018.08.0022019-05-23
942 Y. Marinakis and M. Marinaki,“An Adaptive Bumble Bees Mating Optimization Algorithm for the Hierarchical Permutation Flowshop Scheduling Problem”, in 2014 9th International Conference on Swarm Intelligence, pp.282-283. DOI: 10.1007/978-3-319-09952-12015-10-28
943 E. Rapanaki, I.-D. Psychas, M., Marinaki, and Y. Marinakis, “An Artificial Bee Colony algorithm for the multiobjective energy reduction multi-depot vehicle routing problem,” in Learning and Intelligent Optimization, vol 11968, Lecture Notes in Computer Science, N. Matsatsinis, Y. Marinakis, P. Pardalos, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 208–223, doi: 10.1007/978-3-030-38629-0_17.2022-05-19
944 N. Kyparissas and A. Dollas, "An FPGA-based architecture to simulate cellular automata with large neighborhoods in real time," in 29th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications, 2019, pp. 95-99. doi: 10.1109/FPL.2019.000242020-04-23
945 G. Galanos, P. Malakonakis and A. Dollas, "An FPGA-based data pre-processing architecture to accelerate De-novo genome assembly," presented at the 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Kragujevac, Serbia, 2021, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635499.2023-05-12
Σελίδες: |...48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 | 63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |...[ Εμφάνιση Όλων ]