Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1006-1020 από 1483 Αποτελέσματα
1006 G. Chrysos, A. Dollas and N. Bourbakis, "An embedded software-reconfigurable color segmentation architecture for image processing systems," Microprocess. Microsyst., vol. 36, no. 3, pp. 215-231, May 2012. doi:10.1016/j.micpro.2011.12.0042015-11-14
1007 L. A. Zampetakis, K. Kafetsios, M. Lerakis and V. S. Moustakis, "An emotional experience of entrepreneurship: self-construal, emotion regulation, and expressions to anticipatory emotions," J. Career Dev., vol. 44, no. 2, pp. 144-158, April 2017. doi: 10.1177/08948453166408982018-05-17
1008 Μη διαθέσιμο για την επιλεγμένη γλώσσα2015-11-03
1009 L.Doitsidis, N. C. Tsourveloudis, 'An Empirical Study for Fitness Function Selection in Fuzzy Logic Controllers for Mobile Robot Navigation ,' in 2006 32nd Ann.Conf. of the IEEE Ind. Elect. Society , pp. 3868-3873. doi : 10.1109/IECON.2006.3474172015-10-07
1010 Y.A. Phillis, V.S. Kouikoglou ," An entropy approach to queueing control ," in 1995 34th IEEE Conf. on Decis. and Control, pp.3644 - 3645.doi:10.1109/CDC.1995.4791552015-11-07
1011 G. L. Castrodale, A. Dollas, D. V. Overhauser and V. L. Gibbs, "An environment to integrate CAD tools used in education," presented at Microelectronic System Education Conference and Exposition, 1991.2015-11-17
1012 I. Sarantopoulos, F. Che, T. Tsoutsos, V. Bakirtzoglou, W. Azangue, D. Bienvenue, F. M. Ndipen,"An evaluation of a small-scale biodiesel production technology: Case study of Mango’o village, center province, Cameroon",Phys. and Chem. of the Earth, P. A/B/C, vol :34, no. 1–2, pp. 55–58,2009. doi:10.1016/j.pce.2008.07.0052015-09-27
1013 A. Dollas and S. L. Crutchfield, "An evaluation of the Teamwork CASE environment for specifications capture of hardware systems," in International Workshop on Rapid System Prototyping, 1992, pp. 38-48. doi:10.1109/IWRSP.1992.2439182015-11-18
1014 K. Georgopoulos, G. Chrysos, P. Malakonakis, A. Nikitakis, N. Tampouratzis, A. Dollas, D. Pnevmatikatos and Y. Papaefstathiou, "An evaluation of vivado HLS for efficient system design" in 58th International Symposium ELMAR, 2016, pp. 195-199. doi: 10.1109/ELMAR.2016.77317852018-06-28
1015 C.Valmaseda, M. Angel, J.L. Hernandez ,K. Katsigarakis, D.V. Rovas .(2013).An event-driven soa-based platform for energy efficiency applications in buildings.Presented at 30th CIB W78 International Conference.[online].Available:http://www.huzhenzhong.net/CIBW78Papers/html/files/7-2pdf/84.pdf2015-10-17
1016 G. Kolomvos, A. Mygdalas, I. K. Nikolos, "An Evolutionary Approach to a Time Table Problem," presened at International Conference on Computational Management Science, Chania, Greece, 2003. 2015-11-05
1017 M. Doumpos, Y. Marinakis, M. Marinaki and C. Zopounidis, "An evolutionary approach to construction of outranking models for multicriteria classification: the case of the ELECTRE TRI method," Europ. J. Operat. Res., vol. 199, no. 2, pp. 496-505, Dec. 2009. doi:10.1016/j.ejor.2008.11.0352015-11-08
1018 M. Marinaki . Y. Marinakis, " An evolutionary – GRASP algorithm with path relinking for the vehicle routing problem with stochastic demands ,"in Third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization,2014. 2015-11-06
1019 V. S. Kouikoglou, Y. A. Phillis, "An exact discrete-event model and control policies for production lines with buffers," Automatic Control, IEEE Transactions on, vol.36, no. 5, pp. 515 - 527, 1991, doi: 10.1109/9.763582015-11-19
1020 V. S. Kouikoglou, Y. A. Phillis," An exact efficient discrete-event model for production lines with buffers," in 1989 Decision and Control, Proceedings of the 28th IEEE Conference on, pp. 65 - 70, doi: 10.1109/CDC.1989.700752015-11-19
Σελίδες: |...53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |...[ Εμφάνιση Όλων ]