Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

LILLIE: Information extraction and database integration using linguistics and learning-based algorithms

Smith Ellery, Papadopoulos Dimitrios, Braschler, Martin, Stockinger Kurt

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B2FF03F9-5FEB-434A-B62A-400341E67404
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Smith, D. Papadopoulos, M. Braschler, and K. Stockinger, “LILLIE: Information extraction and database integration using linguistics and learning-based algorithms,” Inf. Syst., vol. 105, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.is.2021.101938. https://doi.org/10.1016/j.is.2021.101938
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Querying both structured and unstructured data via a single common query interface such as SQL or natural language has been a long standing research goal. Moreover, as methods for extracting information from unstructured data become ever more powerful, the desire to integrate the output of such extraction processes with “clean”, structured data grows. We are convinced that for successful integration into databases, such extracted information in the form of “triples” needs to be both (1) of high quality and (2) have the necessary generality to link up with varying forms of structured data. It is the combination of both these aspects, which heretofore have been usually treated in isolation, where our approach breaks new ground.The cornerstone of our work is a novel, generic method for extracting open information triples from unstructured text, using a combination of linguistics and learning-based extraction methods, thus uniquely balancing both precision and recall. Our system called LILLIE (LInked Linguistics and Learning-Based Information Extractor) uses dependency tree modification rules to refine triples from a high-recall learning-based engine, and combines them with syntactic triples from a high-precision engine to increase effectiveness. In addition, our system features several augmentations, which modify the generality and the degree of granularity of the output triples. Even though our focus is on addressing both quality and generality simultaneously, our new method substantially outperforms current state-of-the-art systems on the two widely-used CaRB and Re-OIE16 benchmark sets for information extraction.We have made our code publicly available1 to facilitate further research.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά