Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογιστικές μεθοδολογίες αναγνώρισης προτύπων για την ανάπτυξη μοντέλων πιστωτικής διαβάθμισης

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46EA1013-DA83-45F9-8223-00342694527F
Έτος 2008
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκης, "Υπολογιστικές μεθοδολογίες αναγνώρισης προτύπων για την ανάπτυξη μοντέλων πιστωτικής διαβάθμισης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.11966
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μη διαθέσιμο

Υπηρεσίες

Στατιστικά