Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

Καμαλεδάκη Χριστίνα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86A34029-76F6-4E4A-88CB-59267F0254D7
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Καμαλεδάκη, "Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13356
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή--Μέθοδοι εξαγορών--Η περίπτωση της Ελλάδας, μια σύντομη αναφορά--Όγκος συναλλαγών, μεταβολές στις τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων και δραστηριότητα εξαγοράς--Ο δείκτης του Tobin (q) και η σχέση τουμε την δραστηριότητα της εξαγοράς--Χρηματοοικονομική μόχλευση και δραστηριότητα εξαγοράς--Καθαρές ταμιακές ροές και δραστηριότητα εξαγοράς--Ιστορική αναδρομή--Παρουσίαση υποδείγματος Palepu K.G., Powell G. Roman, Theodossiou et.al.--Σύνοψη, σύγκριση αποτελεσμάτων υποδειγμάτων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά