Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η μέθοδος collocation για παραβολικές μερικές διαφορικές εξισώσεις με ασυνεχή συντελεστή διάχυσης

Παπαδομανωλάκη Μαρία Γ.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15F08A1C-6D3A-4C26-A16F-220569504AE1
Έτος 2012
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γ. Παπαδομανωλάκη, "Η μέθοδος collocation για παραβολικές μερικές διαφορικές εξισώσεις με ασυνεχή συντελεστή διάχυσης", Διδακτορική Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13941
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1. P-cyclic SOR για προβλήματα συνοριακών τιμών με περιοδικές συνοριακές συνθήκες -- 2. Γλοιώματα - μαθηματικό μοντέλο Swanson -- 3. Μέθοδος immersed interface πεπερασμένες διαφορές για το μοντέλο διάχυσης καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο με ασυνεχή σταθερά διάχυσης -- 4. Hermite collocation μέθοδος για το μαθηματικό μοντέλο διάχυσης καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο με ετερογενή σταθερά διάχυσης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά