Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αντιστοίχηση των προδιαγραφών του συστήματος διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 με τα συστήματα ΕΛΟΤ ISO 18001 και ΕΛΟΤ ISO 14001. Οφέλη και διαδικασία εφαρμογής σε μία εταιρία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης

Παπανικολάου Ιωάννα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A5AF1A9A-FD59-4622-BED9-02BFB293B7B6
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Παπανικολάου, "Αντιστοίχηση των προδιαγραφών του συστήματος διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 με τα συστήματα ΕΛΟΤ ISO 18001 και ΕΛΟΤ ISO 14001. Οφέλη και διαδικασία εφαρμογής σε μία εταιρία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14039
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 2: Προσέγγιση συστημάτων ποιότητας - περιβάλλοντος - ασφάλειας και υγιεινής -- Κεφ. 3: Θεωρητική προσέγγιση και λεπτομερής αναφορά στο πρότυπο ISO 9001:2000 -- Κεφ. 4: Θεωρητική προσέγγιση και λεπτομερής αναφορά στο πρότυπο ISO 14001:1996 -- Κεφ. 5: Θεωρητική προσέγγιση του ISO 18001 -- Κεφ. 6: Ενοποίηση συστημάτων διαχείρισης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά