Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Ποθουλάκης Νικόλαος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F69E28D8-9078-4A6D-A3D0-BFDA560A98FA
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ποθουλάκης, "Ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14160
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων-Π.Δ.Ο. Vehicle routing problem-V.R.P. -- Κεφ. 3: Βάσεις δεδομένων -- Κεφ. 4: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών/ΓΣΠ Geographical Information Systems/GIS -- Κεφ. 5: Παρουσίαση βασικών λειτουργιών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) AutoCAD Map 2000 -- Κεφ. 6: Δημιουργία του διανυσματικού σχεδίου στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα AutoCAD-Map -- Κεφ. 7: Δημιουργία & σύνδεση βάσης δεδομένων -- Κεφ. 8: Δημιουργία ερωτημάτων (queries) στο περιβάλλον εργασίας του AutoCAD Map -- Κεφ. 9: Προγραμματισμός συστήματος

Υπηρεσίες

Στατιστικά