Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ιεραρχία αποφάσεων στον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και μέθοδοι επίλυσης διεπίπεδου προγραμματισμού

Μαυρομμάτη Αθανασία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5B699578-281B-4BAD-9039-ABEA8B3AE7D3
Έτος 2005
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανασία Μαυρομμάτη, "Ιεραρχία αποφάσεων στον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και μέθοδοι επίλυσης διεπίπεδου προγραμματισμού", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14177
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Κοινή αγροτική πολιτική -- 3. Αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής -- 4. Ελληνική γεωργία -- 5. Λογιστική ανάλυση και μοντέλα για την εκτίμηση του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα -- 6. Σύντομη επισκόπηση του διεπίπεδου προγραμματισμού και των εφαρμογών του -- 7. Μηχανισμοί στήριξης της ΚΑΠ για τα γεωργικά προϊόντα -- 8. Μοντέλα αγροτικού τομέα για την Ελλάδα -- 9. Αλγόριθμοι επίλυσης διεπίπεδου γραμμικού προγραμματισμού -- 10. Επίλυση διεπίπεδων προγραμμάτων μέσω μεθόδου ολικού προγραμματισμού βασισμένης σε μονότονη βελτιστοποίηση -- 11. Ευρετική μέθοδος αποτεμνόντων επιπέδων (cutting-plane method) για την επίλυση γραμμικού διεπίπεδου προγραμματισμού -- 12. Προγραμματισμός της παραγωγής καπνού στο Νομό Σερρών υπό την πολιτική της Ε.Ε.

Υπηρεσίες

Στατιστικά