Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας στη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια

Μαχαιρά Πασχαλία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9F1F50AB-8F5C-4651-AC36-CEA62E22E2FE
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πασχαλία Μαχαιρά, "Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας στη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14203
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3: Ανασκόπηση νομοθεσίας για την πρόληψη των κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα -- Κεφ. 4: Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας -- Κεφ. 5: Ανασκόπηση νομοθετικών απαιτήσεων για την εναέρια μεταφορά επικίνδυνων υλικών -- Κεφ. 6: Περιγραφή παραδείγματος εφαρμογής (case study): Διαχείριση επικινδυνότητας και ασφάλειας επικίνδυνων ουσιών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών -- Κεφ. 7: Ανάπτυξη του προτύπου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας σε αεροδρόμια -- Κεφ. 8: Ανάλυση της λειτουργίας του προτύπου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας: Βρόχοι ροής ενεργειών -- Κεφ. 9: Ποσοτική αξιολόγηση της λειτουργίας και απόδοσης του προτύπου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας

Υπηρεσίες

Στατιστικά