Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική και στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Ψιμάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7DD807FA-B9DD-48A8-BB1E-72E41F79AD8A
Έτος 2000
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη, "Χρηματοοικονομική και στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2000. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14228
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Οι ελληνικές επιχειρήσεις και το περιβάλλον τους -- Κεφ. 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιλογή δείγματος και μεταβλητών -- Κεφ. 3: Μεθοδολογίες ταξινόμησης και εφαρμογή της μεθόδου ομαδοποίησης -- Κεφ. 4: Πολυκριτήρια ανάλυση, εφαρμογή της μεθόδου UTADIS και ανάπτυξη υποδειγμάτων -- Κεφ. 5: Σύγκριση ΜΜΕ και μεγάλων μεταποιητικών επιχειρήσεων -- Κεφ. 6: Μέτρα πολιτικής και στρατηγικές επιλογές των ΜΜΕ

Υπηρεσίες

Στατιστικά